Anketa o šolski prehrani

Šola v skladu z Zakonom o šolski prehrani enkrat letno preverja stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko prehrano in dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Naprošamo vas, da izpolnite enega izmed anketnih vprašalnikov (za dijake in za starše).

Anketa za dijake

Anketa za starše