Razpis za dodelitev finančne pomoči

3. januar 2018

RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE FINANČNE POMOČI DIJAKOM IN DIJAKINJAM PRVE GIMNAZIJE

 

Rok za oddajo dokazil je 17. 1. 2018.

 

Dijaki Prve gimnazije Maribor lahko trikrat v šolskem letu (septembra, januarja, aprila) zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč, na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju  finančne pomoči dijakinjam in dijakom Prve gimnazije.

 

Dijaku se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem dijaka (npr. šolska ekskurzija, športni vikend, mesečna vozovnica, šolska malica, nakup učbenikov in ostalih šolskih potrebščin ).

Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:

 

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini
  • dijaki vozači

 

Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki je na spletni strani šole, in potrebnimi dokazili v roku 15 dni od objave razpisa.

VLOGA ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI