BOBER 2017/18: šolsko tekmovanje

Od ponedeljka, 13. 11. do vključno petka, 17. 11. bo potekalo šolsko tekmovanje v  informacijski in računalniški pismenosti,  Bober.

Tekmovanje je sestavljeno iz nalog, ki jih morajo tekmovalci rešiti v 40 minutah.

Dosegljivo je v zavihku Tekmovanje na spletnem naslovu: http://bober.acm.si/

Katalog nalog lanskega šolskega leta najdete na spletnem naslovu: http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-re%C5%A1itve

Zainteresirane dijake vabimo, da se oglasijo pri profesorici Dagmar Savnik ali Kseniji Bračič Bračko, ki vam bosta izročili kode za tekmovanje.

Dagmar Savnik, prof.