EKOKVIZ – šolsko tekmovanje

V četrtek, 4.februarja, smo  kot sodelujoča šola v programu Ekošola  izvedli šolski EKOKVIZ, na katerem je sodelovalo 58 dijakov od 1. do 4. letnika.   Na državno tekmovanje, ki bo 9. marca v Celju, so se uvrstili 3 najboljši dijaki:

ANICA FICKO 3.G

GAL TIŠLER 2.A

MELANI POTRČ 4.A

Pohvaliti pa velja tudi dijake, ki so dosegli več kot 80% možnih točk. To so:

LUKA JAUŠOVEC 4.B

SAŠKA BERLIČ 1.A

PIAKRAMPL 2.B

MIRJAM OROŽEN 3.G