Dijaki

Šolski koledar
PO 3. 9. Začetek pouka
PO 3. in 4. 9. Roditeljski sestanki (popoldne)
PO 10. 9. Maturantske ekskurzije (OIV) za 4. letnik
SR 12. 9. OIV  (pouka prosto)
SO 15. 9. OIV – športni dan (pouka prosto) – nadomeščanje ponedeljka, 24. 12.
PO 29. 10 – 2. 11. POČITNICE, DAN REFORMACIJE, DAN SPOMINA NA MRTVE
SR 19. 12. Pouk in proslava z božičnim koncertom
PO 24. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
TO 15. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
SR 16. 1. OIV – športni dan za 1., 2. in 3. letnik, pouk za 4. letnik po prilagojenem urniku.
PE 1. 2. – 28. 2. Zimski izpitni rok
SR 6. 2. Pouk in proslava pred kulturnim praznikom
ČE 7. 2. Dan šole
PE 8. 2. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
PE 15. in 16. 2. Informativna dneva.  15. 2.: OIV za 1., 2. in 3. letnik, pouka prosto.
PO 18.  – 22. 2. ZIMSKE POČITNICE
SR 6. 3. Predmaturitetni preizkus (SLO IP1) in pouk
PO 22. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK, pouka prosto
PO 29. 4. – 3. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
TO 7. 5. MATURA –  SLO (IP 1).  Pouk po končani maturi.
SO 11. 5. Pouk, nadomeščanje petka, 3. 5.
PO 20. 5. Zaključek 2. ocenj. obdobja in pouka za 4. letnik, ocenjevalna konferenca.
TO 21. 5. Razdelitev spričeval za 4. letnik.  Pouk za nižje letnike in predaja ključa.
PO 27. 5. Izpitni rok za izboljševanje ocene (samo 4. letnik in MT).
SR 29. 5. MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov
ČE 13. 6. MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*. Pouk in OIV za 1., 2. in 3. letnik.
PE 21. 6. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
PO 24. 6. Zaključek pouka, proslava in razdelitev spričeval.
TO 25. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE
PO 1. – 4. 7. Spomladanski izpitni rok
ČE 11. 7. Seznanitev z uspehom pri maturi
PE 16. – 23. 8. Jesenski izpitni rok
SO 24. 8. MATURA –  začetek jesenskega izpitnega roka
TO 17. 9. Seznanitev z uspehom pri maturi

Opombe:

  1. Možne so kasnejše spremembe zaradi objektivnih razlogov ali navodil Ministrstva oz. RIC-a.
  2. O posameznih obveznih programih OIV boste obveščeni v začetku šolskega leta oz. med šolskim letom (ekskurzije, gledališke predstave itd.).
  3. in 3. letnik – en dan pouka prosto za sistematične zdravstvene preglede (datumi naknadno).
  4. *Organizacija pouka, mature in OIV v času mature naknadno.
Mrežni načrti ocenjevanja
OIV

Dijaška skupnost PGMB

Predsednica:  Lana Kovačev
Predstavnika dijakov v svetu šole:  Gina Maria Krempl, Ana Florjančič
Mentorica:  mag. Martina Vrecl, prof.

Publikacije

ECHO 2018


MRHOVINAR 2018


PRVA. PRAVA. 2018/2019


Ob svetovnem dnevu jezikov


Francoski časopis


Francoski časopis


ECHO 2017


KATALOG OIV

Nadaljevanje šolanja

Razpis štipendij japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo (MEXT)

Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji obvešča, da Ministrstvo za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo Japonske (MEXT) razpisuje štipendije za dodiplomski, podiplomski raziskovalni in višješolski strokovni študij na Japonskem.

Izbrani kandidati bodo prejeli štipendijo za celotni čas trajanja študijskega programa na Japonskem (z možnostjo podaljšanja za študij na naslednji stopnji) s pričetkom aprila ali oktobra 2019. Višina mesečne štipendije je odvisna od stopnje študija in se giblje med Y117.000,00 in Y145.000,00.

Rok za prijavo je 12. junij 2018. Ožji izbor kandidatov bo opravljen na podlagi pisnega testa in razgovora, ki bosta potekala v prostorih Veleposlaništva Japonske konec junija oziroma v sredini julija.

Več informacij: http://www.si.emb-japan.go.jp/MEXT_2019.html.


Sprememba javnega razpisa štipendij Ad futura za študij v tujini

Več na: http://www.eurydice.si/index.php/prispevki-eurydice/13256-sprememba-javnega-razpisa-stipendij-ad-futura-za-studij-v-tujini.


Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019


Nadaljevanje šolanja – novosti

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je izdal novo predstavitveno brošuro: http://www.jpisklad.si/fileadmin/user_upload/Aktualno/Splosna_Brosura__web.pdf.

Vas zanima študij v tujini?

Več na: http://www.portalznanja.com/Dr%C5%BEava
ali  http://www.svetovalnica.com/studij-v-tujini/redni-studij-v-tujini.

Boste študirali v tujini – preverjen iskalnik sob v več kot 50 mestih po vsem svetu: https://housinganywhere.com/.


Learning Opportunities and Qualifications in Europe


Interaktivna aplikacija Središčna točka za bodoče študente

V okviru projekta DeloData so v uredništvu Delo.si pripravili interaktivno aplikacijo Središčna točka za bodoče študente, v kateri so predstavljeni študijski programi, ki se bodo v študijskem letu 2016/2017 izvajali na vseh štirih univerzah in nekaterih zasebnih visokošolskih zavodih. Projekt je na spletni strani www.delo.si/fakultete2016 dostopen brezplačno.

Zakaj torej uporabljati Delovo interaktivno aplikacijo Središčna točka za bodoče študente?

–       V njej so predstavljeni študijski programi, ki se trenutno izvajajo, tako javni kot zasebni;

–       Prihodnji študenti lahko programe iščejo po visokošolskih zavodih ali po poklicnih področjih (z nekaj kliki ugotovijo, na koliko programih in kje se lahko izobražujejo, če želijo denimo pridobiti poklic v zdravstvu);

–       V aplikaciji so za vse programe zbrani podatki o številu razpisanih mest, prijavljenih in sprejetih študentov, o številu točk, potrebnih za vpis, in to v prvem in drugem krogu, od leta 2010 do danes (aplikacijo bomo redno nadgrajevali tudi v prihodnje);

–       Razvidno je tudi, koliko diplomantov s posameznim izobrazbenim nazivom, ki so bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, se je lani zaposlilo in koliko časa so iskali službo (torej kakšne so njihove zaposlitvene možnosti);

–       Aplikacija prihodnjim študentom še omogoča, da izberejo do šest programov in jih med seboj primerjajo. Tako lahko denimo na enem mestu ugotovijo, katera med zanje zanimivimi študijskimi smermi je imela v zadnjih letih največ omejitev ali največ razpisanih mest.

KAM IN KAKO?

Interaktivna aplikacija Kam in kako? za bodoče študente

Bi radi izvedeli, kateri poklici so primerni za vas? Bi radi spoznali poklice, ki so za vas novi, ker jih še ne poznate? Vse to lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.

Navodila za uporabo programa -mladi