Dijaki

Šolski koledar

Šolski koledar 2016/17

ČE 1. sept. Začetek pouka
PO 5. – 6. sept. Roditeljski sestanki  (4. in 1. letnik 5. sept., 2. in 3. letnik 6. sept.)
PO 12. – 16. sept. Maturantske ekskurzije (OIV) za 4. letnik
ČE 15. sept. OIV  (pouka prosto)
SO 17. sept. OIV – športni dan (pouka prosto) – nadomeščanje za 23. dec.
PO 31. okt. – 4. nov. POČITNICE, DAN REFORMACIJE, DAN SPOMINA NA MRTVE
ČE 22. dec. Pouk in proslava z božičnim koncertom
PE 23. dec Pouka prosto (nadomeščanje 17. sept.)
NE 25. dec. – 1. jan. BOŽIČ, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVO LETO – POČITNICE
PE 13. jan. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
TO 17. jan . OIV – športni dan za 1., 2. in 3. letnik (rez. termin 24. 1.). Pouk za 4. letnik po prilagojenem urniku.
SR 1. feb. – 28. feb. Zimski izpitni rok
PO 6. feb. Pouk in proslava pred kulturnim praznikom
SR 8. feb. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
PE 10. – 11. feb. Informativna dneva.  OIV za 1., 2. in 3. letnik v petek, 10. februarja.
PO 20. feb. – 24. feb. ZIMSKE POČITNICE
TO 7. mar. Predmaturitetni preizkus (SLO) in pouk.
PO 17. apr. VELIKONOČNI PONEDELJEK, pouka prosto
ČE 27. april – 2. maj DAN UPORA PROTI UKOPATORJU, POČITNICE, PRAZNIK DELA
ČE 4. maj MATURA – slovenščina (IP 1).  Pouk po končani maturi (skrajšane ure).
PO 15. maj Dan šole (pouka prosto).
PE 19. maj Zaključek 2. ocenj. obdobja in pouka za 4. letnik, ocenjevalna konferenca.
PO 22. maj Razdelitev spričeval za 4. letnik.  Pouk in predaja ključa.
PO 22. – 26. maj Priprava na maturo
SR 24. maj Izpitni rok za izboljševanje ocene (4. letnik).
SO 27. maj – 12. jun. MATURA – pisni izpiti*. Pouk za 1., 2. in 3.letnik.
PO 29. maj MATURA. Pouk po končani maturi (skrajšane ure).
SO 10. – 22. jun. MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*. Pouk in OIV za 1., 2. in 3. letnik.
ČE 22. junij Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik
PE 23. junij Zaključek pouka, proslava in razdelitev spričeval.
PO 26. junij – 31. avg. POLETNE POČITNICE
ČE 29. jun. – 4. jul. Spomladanski izpitni rok
PO 10. jul. Seznanitev z uspehom pri maturi
ČE 17. – 24. avg. Jesenski izpitni rok
ČE 24. avg. MATURA –  začetek jesenskega izpitnega roka
PE 15. sept. Seznanitev z uspehom pri maturi

Opombe:
1. Možne so kasnejše spremembe zaradi objektivnih razlogov ali navodil Ministrstva oz. RIC-a.
2. O posameznih obveznih programih OIV boste obveščeni v začetku šolskega leta oz. med šolskim letom (ekskurzije, gledališke predstave itd.).
3. 1. in 3. letnik – en dan pouka prosto za sistematične zdravstvene preglede (datumi naknadno).
4. *Organizacija pouka, mature in OIV v času mature naknadno.

Urniki
Mrežni načrti ocenjevanja
OIV

Katalog OIV 2016/2017

Dijaška skupnost PGMB

Predsednik: Anej Irgolič

Mentorica: mag. Martina Vrecl, prof.

Dijaško skupnost sestavljajo vsi dijaki šole, sestankov se udeležujejo predstavniki (praviloma predsedniki) razredov, ki sestavljajo dijaški odbor.

Publikacije

ECHO 2017

PRVI GIMNAZIJEC

KATALOG OIV

Nadaljevanje šolanja

Štipendije Ad futura za študij v tujini

Ad futura od leta 2002 vsako leto razpiše štipendije za dodiplomski ali podiplomski  študij v tujini. Več …


Learning Opportunities and Qualifications in Europe


Bi radi izvedeli, kateri poklici so primerni za vas? Bi radi spoznali poklice, ki so za vas novi, ker jih še ne poznate? Vse to lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.
Vas zanima študij v tujini?
Več na: http://www.portalznanja.com/Dr%C5%BEava


Interaktivna aplikacija Središčna točka za bodoče študente

V okviru projekta DeloData so v uredništvu Delo.si pripravili interaktivno aplikacijo Središčna točka za bodoče študente, v kateri so predstavljeni študijski programi, ki se bodo v študijskem letu 2016/2017 izvajali na vseh štirih univerzah in nekaterih zasebnih visokošolskih zavodih. Projekt je na spletni strani www.delo.si/fakultete2016 dostopen brezplačno.

Zakaj torej uporabljati Delovo interaktivno aplikacijo Središčna točka za bodoče študente?

–       V njej so predstavljeni študijski programi, ki se trenutno izvajajo, tako javni kot zasebni;

–       Prihodnji študenti lahko programe iščejo po visokošolskih zavodih ali po poklicnih področjih (z nekaj kliki ugotovijo, na koliko programih in kje se lahko izobražujejo, če želijo denimo pridobiti poklic v zdravstvu);

–       V aplikaciji so za vse programe zbrani podatki o številu razpisanih mest, prijavljenih in sprejetih študentov, o številu točk, potrebnih za vpis, in to v prvem in drugem krogu, od leta 2010 do danes (aplikacijo bomo redno nadgrajevali tudi v prihodnje);

–       Razvidno je tudi, koliko diplomantov s posameznim izobrazbenim nazivom, ki so bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, se je lani zaposlilo in koliko časa so iskali službo (torej kakšne so njihove zaposlitvene možnosti);

–       Aplikacija prihodnjim študentom še omogoča, da izberejo do šest programov in jih med seboj primerjajo. Tako lahko denimo na enem mestu ugotovijo, katera med zanje zanimivimi študijskimi smermi je imela v zadnjih letih največ omejitev ali največ razpisanih mest.