Dijaki

Šolski koledar
Urniki
Mrežni načrti ocenjevanja
OIV

Katalog OIV 2016/2017

Dijaška skupnost PGMB
Publikacije

Francoski časopis

ECHO 2017

PRVI GIMNAZIJEC

KATALOG OIV

Nadaljevanje šolanja

Štipendije Ad futura za študij v tujini

Ad futura od leta 2002 vsako leto razpiše štipendije za dodiplomski ali podiplomski  študij v tujini. Več …


Learning Opportunities and Qualifications in Europe


Bi radi izvedeli, kateri poklici so primerni za vas? Bi radi spoznali poklice, ki so za vas novi, ker jih še ne poznate? Vse to lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.
Vas zanima študij v tujini?
Več na: http://www.portalznanja.com/Dr%C5%BEava


Interaktivna aplikacija Središčna točka za bodoče študente

V okviru projekta DeloData so v uredništvu Delo.si pripravili interaktivno aplikacijo Središčna točka za bodoče študente, v kateri so predstavljeni študijski programi, ki se bodo v študijskem letu 2016/2017 izvajali na vseh štirih univerzah in nekaterih zasebnih visokošolskih zavodih. Projekt je na spletni strani www.delo.si/fakultete2016 dostopen brezplačno.

Zakaj torej uporabljati Delovo interaktivno aplikacijo Središčna točka za bodoče študente?

–       V njej so predstavljeni študijski programi, ki se trenutno izvajajo, tako javni kot zasebni;

–       Prihodnji študenti lahko programe iščejo po visokošolskih zavodih ali po poklicnih področjih (z nekaj kliki ugotovijo, na koliko programih in kje se lahko izobražujejo, če želijo denimo pridobiti poklic v zdravstvu);

–       V aplikaciji so za vse programe zbrani podatki o številu razpisanih mest, prijavljenih in sprejetih študentov, o številu točk, potrebnih za vpis, in to v prvem in drugem krogu, od leta 2010 do danes (aplikacijo bomo redno nadgrajevali tudi v prihodnje);

–       Razvidno je tudi, koliko diplomantov s posameznim izobrazbenim nazivom, ki so bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, se je lani zaposlilo in koliko časa so iskali službo (torej kakšne so njihove zaposlitvene možnosti);

–       Aplikacija prihodnjim študentom še omogoča, da izberejo do šest programov in jih med seboj primerjajo. Tako lahko denimo na enem mestu ugotovijo, katera med zanje zanimivimi študijskimi smermi je imela v zadnjih letih največ omejitev ali največ razpisanih mest.