Ekošola: delavnica Citizen Lab

v Obvestila

V torek, 5. 12., je bila na šoli interaktivna delavnica Citizen Lab, ki sta jo vodila predstavnika Prospex Institute (Bruselj) in Manchester Metropolitan University (Manchester), ki sta partnerja v projektu Resyntex, ki se ukvarja z iskanjem novih pristopov k recikliranju tekstilij.

Prospex  ima vlogo ugotavljanja, kako deležniki in potrošniki/državljani v starosti od 16 do 25 let ravnajo s tekstilijami (ne le oblačila) pri nabavi in kasneje, ko jih ne želijo več imeti doma, kakšen je njihov odnos do odpadnih tekstilij, kam in kako jih zavržejo ali oddajo in podobno.

V Mariboru sta partnerja v projektu Resyntex podjetje IOS in Fakulteta za strojništvo – smer Oblikovanje in tekstilni materiali.

Delavnice se je udeležilo 20 dijakinj in dijakov iz različnih oddelkov.