Erasmus+ KA2 – partnerstva med šolami

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

 

Ključni ukrep 2 (KA2) – šolski projekti

Ključni ukrep 2 omogoča projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije in posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Več informacij: www.erasmusplus.si

Projekt “BRAINS IN ACTION”

SODELUJOČE ŠOLE:

Oskar-Maria-Graf-Gymnsium, Neufahrn-bei-Freising (šola koord.) , Nemčija

Instituut Spijker, Hoogstraten, Belgija

Katedralskolan i Skara, Skara, Švedska    

Prva gimnazija Maribor (koordinatorica mag. I. Smole) 

 

CILJI:

 • spodbujanje razvoja dijakov, ki znajo in zmorejo več (t.i. high achievers)
 • primerjava izkušenj in izboljšanje dela z nadarjenimi
 • izmenjava dobrih praks med šolami
 • sodelovanje z drugimi institucijami na tem področju
 • izboljšanje digitalne, jezikovne, socialne in medkulturne kompetence sodelujočih dijakov/-inj in učiteljev
 • omogočiti evropske mobilnosti 15 dijakom/-injam iz vsake šole

 

MOBILNOSTI:

 • Maribor, učitelji, 25. 9. – 1. 10. 2016
 • Neufahrn-bei-Freising, dijaki in učitelji, 5. 3. – 11. 3. 2017
 • Hoogstraten, dijaki in učitelji, 8. 10. – 14. 10. 2017
 • Skara, dijaki in učitelji, 25. 2. – 3. 3. 2018
 • Neufahrn-bei-Freising, učitelji, 7. 10. – 13. 10. 2018

LOGO  – izbran med predlogi vseh šol na srečanju v Nemčiji.

PROJEKTNI SESTANEK V MARIBORU – september 2016

Aktivi in koordinatorica za delo z nadarjenimi na PGM so avgusta pripravili poročila o dosedanji dobri praksi ter načrte in želje za prihodnost, kar smo uporabili za pogovor in presojo prednosti, slabosti ter priložnosti na tem področju.
Septembra (25. 9. – 5. 10. 2016) je bilo prvo srečanje učiteljev v Mariboru. Spoznali so našo šolo in Maribor, prisostvovali nekaj uram pouka in pogovorom z nekaterimi učitelji ter eno od visoko nadarjenih dijakinj. Podrobno smo zastavili načrt in odgovornosti partnerskih šol za naslednja tri leta, izdelali vprašalnike za evalvacijo, spoznali smo se z dokumentom Europass mobilnost, podrobno spoznali eTwinning platformo, ki jo uporabljamo v projektu in kriterije za izbiro sodelujočih dijakov ter dogovorili pravila za mapo, ki jo bodo imeli. Šole so predstavile potencialne zunanje partnerje, ki bodo izvedli predavanja ali delavnice za dijake v prihodnosti. Spoznali smo vključene šole in njihovo dejavnost na področju dela z nadarjenimi, zelo podrobno pa slovenski koncept in delo na PGM. Obiskali smo Pedagoško fakulteto UL, kjer je dr. Mojca Juriševič predstavila zgodovino in sedanje delo na tem področju kot vodja Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN). Slišali smo poročilo s septembrske mednarodne konference o nadarjenih v Bratislavi. Aktivno so sodelovali ravnatelj Herman Pušnik, Brigita Praprotnik, dr. Ksenija Domiter Protner in mag. Irena Smole.
Oktobra smo dobili naziv Točka za nadarjene, ki jo podeljuje evropska zveza institucij za nadarjene.
V naslednjih mesecih je sledila diseminacija o projektu in prvega srečanja, izbrali smo dijake za mobilnost v Nemčiji in se z njimi pripravili na mobilnost: opis dijakov, predstavitve šole, kraja in države, zapis in spoznavanje osnovnih fraz v sodelujočih jezikih, zapis t.i. medkulturnih pasti za vsako državo, registracija na eTwinning portalu in pripravili smo šolski natečaj za skupen logo projekta. Izdelali smo še nekaj vprašalnikov za različne deležnike ter posodabljali eTwinning strani.

AKTIVNOST UČENJA, POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V NEMČIJI – marec 2017

Marca (5. 3. – 11. 3. 2017) je potekala mednarodna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja s poudarkom na naravoslovju v kraju Neufahrn-bei-Freising v Nemčiji (glavno mesto Bavarske Műnchen je zelo blizu).
Udeleženci so bili po 5 dijakinj/-ov iz vsake šole (PGM: Tjaša Šimunič, Patricija Kohek, Domen Šuman, Matevž Vaupotič, Luka Požar) ter po dva učitelja (PGM: Mojca Mažgon in mag. Irena Smole).
Dobro smo spoznali njihovo šolo Oskar-Maria-Graf-Gymnasium ter prisostvovali nekaj uram pouka in izvedli IKT delavnice za izdelavo poročil o obiskanih dejavnostih. Izbrali smo skupni logo projekta. Obiskali smo predavanja, razstave in delavnice na Max Planck institutu in v Tehniškem muzeju ter videli zakulisje dela na letališču Műnchen. Učitelji smo obiskali kompetenčni center za nadarjene. Obdelali smo vprašalnike, ki so jih izpolnili sodelujoči (tudi zunanji izvajalci). Dijaki so izvrstno sodelovali, aktivno uporabljali angleščino in nemščino ter izboljšali svoje socialne kompetence.

Poročila in gradiva
Poročilo ene od nemških dijakinj: poročilo_nem_dij
Predavanje dr. Bollerja (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics): Predavanje-dr.Boller
Photon Lab (Max Planck Institute): PhotonLab
Medkulturne pasti: Intercultural_traps_GER
Predstavitev – Nemčija: Germany
Osnovne fraze – nemščina in bavarščina: Useful_phrases_in_German_and_Bavarian
Ogled letališča: Letališče
Razstava x-Quadrat: x-Quadrat_MPI

V naslednjih mesecih smo diseminirali rezultate srečanja v Nemčiji (učitelji in dijaki), predstavili prakso na področju dela z nadarjenimi, izdelali poročila in gradiva za eTwinning stran, obeležili dan Evrope (pri nas pogovor z evropsko poslanko), izdelali poročilo za NA in poročali kolektivu. Aktivi so oddali poročila tudi za to področje, kar bomo primerjali z lanskimi poročili in načrtovali delo za naprej.