RODITELJSKI SESTANKI so organizirani vsaj dvakrat letno. V začetku septembra so tudi skupni roditeljski sestanki po letnikih, ki jih vodi ravnatelj.

 

GOVORILNE URE  so enkrat na teden dopoldan in enkrat mesečno popoldan, praviloma vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu ob 18. uri. Takrat se lahko pogovorite tudi z ravnateljem in drugimi profesorji.

Glede na široko možnost neposrednega komuniciranja priporočamo, da zaradi zasedenosti čim manj telefonirate in nenajavljeno obiskujete profesorje izven govorilnih ur.

 

RAVNATELJ: Herman PUŠNIK, prof. MAT PON., 8.00 – 9.00
POM. RAVNATELJA: mag. Irena SMOLE, prof. ANG TOR., 8.40 – 9.25
POM. RAVNATELJA: Tjaša KLANJŠČEK, prof. ŠVZ SRE., 12.50 – 13.35
MATURA: mag. Zdravka Hajdinjak, prof. BIO, KEM PON., 10.15 – 11.00
SVETOVALNA SLUŽBA:
Marta MOHORKO BEZGET, prof. (psihologinja) PSI SRE., 9.00 – 10.00
Dr. Ksenija DOMITER PROTNER (pedagoginja) SOC TOR., 10.15 – 11.00
Dr. Bor SOJAR VOGLAR/ Milan KOŠIR (psiholog) PSI PON., 10.45 – 11.30

 

RAZREDNIKI

 

 

PROF.

 

PREDMET

 

ČAS

Jernej AJD, prof. SLO PON., 10.45 – 11.30
mag. Andreja ALATIČ SAMEC, prof. KEM PET., 9.30 – 10.15
Dragan BOSNIĆ, prof. BIO ČET., 10.45 – 11.30
3.E Ksenija BRAČIČ BRAČKO, univ. dipl. inž. INF PET., 8.40 – 9.25
2.A Robert ČEPON, prof. LAT, ITA, SGR ČET., 10.45 – 11.30
1.B Barbara DAMJAN, prof. LAT ČET., 12.00 – 12.45
4.G Miha DEBENAK, prof. FIL SRE., 12.00 – 12.45
4.A Darja EMERŠIČ, prof. ZGO SRE., 10.15 – 11.00
1.E Zorana FABRICI ROBNIK, prof. ANG SRE., 9.30 – 10.15
Dean FLAJSINGER, prof. FIZ TOR., 12.00 – 12.45
Boris FERK, prof. ZGO SRE., 14.30 – 15.00
Nataša FERŠ, prof. ANG SRE., 8.40 – 9.25
mag. Zdravka HAJDINJAK, prof. BIO, KEM PET., 8.40 – 9.25
1.C Renata HVALA, prof. MAT ČET., 12.00 – 12.45
Breda JESENIK KOLAR, prof. ANG ČET., 8.40 – 9.25
Noles JOVANOVIČ SLANA, prof. KEM PET., 9.30 – 10.15
Vida IFKO, prof. SLO PON., 10.45 – 11.30
4.E Aljoša KANCLER, prof. FIZ SRE., 12.00 – 12.45
2.B Tjaša KLANJŠČEK, prof. ŠVZ SRE., 12.50 – 13.35
1.A Mitja KOBALE, prof. GEO TOR., 12.00 – 12.45
Nina KOPER, prof. SLO TOR., 12.00 – 12.45
2.F Stojan KOS, prof. GEO PET., 9.30 – 10.15
Metka KOSTANJEVEC, prof. SLO PON., 8.40 – 9.25
2.G mag. Tatjana KOŠIČ, prof. ANG, NEM TOR., 9.30 – 10.15
4.D dr. Nataša KRALJ, prof. NEM PET., 12.00 – 12.45
Simone KRAMPL, prof. FRA SRE., 8.40 – 9.25
Bojan KRANJC, prof ŠVZ PON., 12.00 – 12.45
Tatjana KREITNER, univ. dipl. inž. kem. teh. KEM SRE., 9.30 – 10.15
3.B Lucija KUNTNER, prof. ANG, SLO PET., 12.00 – 12.45
2.D mag. Helena LONJAK, prof. BIO, KEM ČET., 9.30 – 10.15
Andrej LORBEK, prof. ŠVZ TOR., 8.40 – 9.20
3.A Maja LUTAR, prof. SLO PON., 10.45 – 11.30
Peter MARČIČ, prof. INF PET., 11.10 – 11.55
Petra MARINIČ, prof. GEO PON., 10.00 – 10.45
Tjaša MARKEŽIČ, prof. SLO, ZGO TOR., 12.00 – 12.45
Mojca MAŽGON, prof. MAT PET., 10.15 – 11.00
3.C Polona MEKE OŽINGER, prof. GLA PON., 10.45 – 11.30
3.G Roman MIRNIK, prof. ZGO SRE., 8.40 – 9.25
Patricija MUNDA, prof. MAT PON., 11.30 – 12.15
Marjan PEČNIK, prof. ŠVZ ČET., 10.45 – 11.30
Darja PEČOVNIK STRNAD, prof. SLO PET., 8.40 – 9.25
mag. Lilijana PETEK, prof. MAT ČET., 10.45 – 11.30
Blanka POKERŠNIK, prof. SOC TOR., 12.00 – 12.45
1.F Brigita PRAPROTNIK, prof. NEM, ANG PON., 12.00 – 12.45
2.C mag. Rebeka RENKO ZVER, prof. MAT SRE., 8.40 – 9.25
Marija REPINA, prof. ZGO SRE., 12.50 – 13.35
Natalija ROJC ČRNČEC, prof. LUM TOR., 12.50 – 13.35
4.C Dagmar SAVNIK, univ. dipl. inž. INF ČET., 11.15 – 12.00
Bojan SEDMAK, prof. SLO TOR., 14.25 – 15.10
Vesna SELINŠEK JAHIĆ, prof. FRA PON., 12.00 – 12.45
Andreja SENČAR, prof. BIO TOR., 9.30 – 10.15
3.F Majda SITAR, prof. ŠVZ ČET., 12.00 – 12.45
dr. Nataša SMOLIČ, prof. UZG, LUM ČET., 12.00 – 12.45
4.F Sanja ŠABEDER JAUŠOVEC, prof. NEM ČET., 10.45 – 11.30
Viktorija ŠIJANEC, prof. ZGO SRE., 11.30 – 12.00
mag. Mateja ŠILAK, prof. MAT  PET., 11.15 – 12.00
1.G dr. Eva ŠKOBALJ, prof. ŠPA PON., 9.30 – 10.15
3.D Andreja ŠTREKELJ, prof. MAT TOR., 11.15 – 12.00
1.D Branislav TRIPKOVIČ, prof. ŠVZ ČET., 11.05 – 11.50
2.E Mag. Martina VRECL, prof. NEM TOR, 10.45 – 11.30
mag. Srečko ZORKO, prof. GEO ČET., 12.50 – 13.35
Danila ŽLENDER, prof. FIZ ČET., 12.00 – 12.45