GOVORILNE URE  so enkrat na teden dopoldan in enkrat mesečno popoldan, praviloma vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu ob 18. uri. Takrat se lahko pogovorite tudi z ravnateljem in drugimi profesorji.

Glede na široko možnost neposrednega komuniciranja priporočamo, da zaradi zasedenosti čim manj telefonirate in nenajavljeno obiskujete profesorje izven govorilnih ur.

RAVNATELJ: Herman PUŠNIK, prof. MAT PON 8.00 – 8.45
POM. RAVNATELJA: mag. Irena SMOLE, prof. ANG PON 8.45 – 9.30
POM. RAVNATELJA: Tjaša KLANJŠČEK, prof. ŠVZ SRE 12.40 – 13.25
MATURA: mag. Zdravka Hajdinjak, prof. BIO, KEM PON 10.15 – 11.00
SVETOVALNA SLUŽBA:
Marta MOHORKO BEZGET, prof. PSI PO, TO, SR 9.00-11.00
Dr. Ksenija DOMITER PROTNER, prof. SOC TOR 10.15 – 11.00
Dr. Bor SOJAR VOGLAR, prof./ Milan KOŠIR, prof. PSI ČET 9.30 – 10.15
Lea TEPEH, prof. PSI PET 10.45 – 11.30

 

 

RAZREDNIKI

 

 

PROF.

 

PREDMET

 

ČAS

1.E Jernej AJD, prof. SLO PON 10.45 – 11.30
1.D mag. Andreja ALATIČ SAMEC, prof. KEM TOR 9.30 – 10.15
Dragan BOSNIĆ, prof. BIO TOR 10.45 – 11.30
4.E Ksenija BRAČIČ BRAČKO, univ. dipl. inž. INF TOR 7.50 – 8.35
3.A Robert ČEPON, prof. LAT, ITA, SGR SRE 10.45 – 11.30
2.B Barbara DAMJAN, prof. LAT TOR 11.35 – 12.20
4.A Miha DEBENAK, prof. FIL ČET 9.30 – 10.15
Darja EMERŠIČ, prof. ZGO TOR 10.15 – 11.00
2.E Zorana FABRICI ROBNIK, prof. ANG TOR 9.30 – 10.15
1.A Boris FERK, prof. ZGO PET 10.45 – 11.30
Nataša FERŠ, prof. ANG SRE 10.15 – 11.00
Dean FLAJSINGER, prof. FIZ ČET 11.35 – 12.20
mag. Zdravka HAJDINJAK, prof. BIO, KEM PET 8.40 – 9.25
2.C Renata HVALA, prof. MAT SRE 12.40 – 13.25
Breda JESENIK KOLAR, prof. ANG PET 10.45 – 11.30
Vida IFKO, prof. SLO PON 13.30 – 14.15
Aljoša KANCLER, prof. FIZ ČET 8.40 – 9.25
3.B Tjaša KLANJŠČEK, prof. ŠVZ SRE 12.40 – 13.25
2.A Mitja KOBALE, prof. GEO TOR 11.35 – 12.20
1.B Nina KOPER, prof. SLO ČET 10.45 – 11.30
3.F Stojan KOS, prof. GEO TOR 9.30 – 10.15
Metka KOSTANJEVEC, prof. SLO PON 9.30 – 10.15
3.G mag. Tatjana KOŠIČ, prof. ANG, NEM PET 8.40 – 9.25
dr. Nataša KRALJ, prof. NEM SRE 11.35 – 12.20
Simone KRAMPL, prof. FRA SRE 10.45 – 11.30
Bojan KRANJC, prof ŠVZ SRE 8.40 – 9.25
Tatjana KREITNER, univ. dipl. inž. kem. teh. KEM PON 10.45 – 11.30
4.B Lucija KUNTNER, prof. ANG, SLO SRE 9.30 – 10.15
3.D mag. Helena LONJAK, prof. BIO, KEM PON 11.35 – 12.20
Andrej LORBEK, prof. ŠVZ PET 10.20 – 11.05
Maja LUTAR, prof. SLO TOR 11.35 – 12.20
Petra MARINIČ, prof. GEO PET 12.40 – 13.25
1.G Tjaša MARKEŽIČ, prof. SLO, ZGO SRE 9.30 – 10.15
MT Mojca MAŽGON, prof. MAT ČET 11.45 – 12.20
4.C Polona MEKE OŽINGER, prof. GLA TOR 11.35 – 12.20
4.G Roman MIRNIK, prof. ZGO TOR 8.40 – 9.25
1.F Patricija MUNDA, prof. MAT SRE 10.15 – 11.00
Tamara MURKO, prof. MAT SRE 9.30 – 10.15
Marjan PEČNIK, prof. ŠVZ PET 9.30 – 10.25
Darja PEČOVNIK STRNAD, prof. SLO TOR 10.15 – 11.00
1.C mag. Lilijana PETEK, prof. MAT ČET 8.40 – 9.25
3.C Blanka POKERŠNIK, prof. SOC PET 9.30 – 10.15
2.F Brigita PRAPROTNIK, prof. NEM, ANG SRE 12.40 – 13.25
Marija REPINA, prof. ZGO SRE 8.40 – 9.25
Natalija ROJC ČRNČEC, prof. LUM TOR 10.45 – 11.30
Dagmar SAVNIK, univ. dipl. inž. INF TOR 10.15 – 11.00
Bojan SEDMAK, prof. SLO SRE 14.15 – 15.00
Vesna SELINŠEK JAHIĆ, prof. FRA TOR 9.30 – 10.15
Andreja SENČAR, prof. BIO PET 11.35 – 12.20
4.F Majda SITAR, prof. ŠVZ ČET 11.50 – 12.35
dr. Nataša SMOLIČ, prof. UZG, LUM PET 10.45 – 11.30
Sanja ŠABEDER JAUŠOVEC, prof. NEM PON 8.40 – 9.25
mag. Mateja ŠILAK, prof. MAT TOR 10.00 – 10.45
2.G dr. Eva ŠKOBALJ, prof. ŠPA SRE 10.45 – 11.30
4.D Andreja ŠTREKELJ, prof. MAT TOR 8.40 – 9.25
2.D Branislav TRIPKOVIČ, prof. ŠVZ ČET 9.30 – 10.15
3.E mag. Martina VRECL, prof. NEM ČET 7.50 – 8.35
Daniela ŽEGARAC, prof. ANG SRE 15.15 – 16.00
Danila ŽLENDER, prof. FIZ TOR 10.45 – 11.30
Manja ŽVIKART, prof. SLO SRE 9.30 – 10.15