Prešeren 2017

Ob koncu prve proslave ob slovenskem kulturnem prazniku smo podelili pohvale in nagrade dijakinjam in dijakom, ki so s svojim umetniškim ustvarjanjem sodelovali na letošnjem Prešernovem natečaju. Podobno kot vsako leto ste se tudi letos odzvali s svojimi stvaritvami na področju literature, likovne umetnosti, fotografije in glasbe, letos smo prejeli tudi en glasbeni video.
Komisije, ki so pregledale in ovrednotile prejete prispevke, so med njimi našle precej zanimivega, kvalitetnega, inovativnega, kar dokazuje, da vas je na Prvi kar nekaj, ki ste ustvarjalni, ki vas zanimajo različne vrste umetnosti, ki želite na šoli na tem področju za sabo pustiti sled. Vsekakor je med prejetim precej vrednega pohval in nagrad.
Vsem nagrajenim in pohvaljenim naj bo pohvala ali nagrada zahvala za ustvarjeno in hkrati spodbuda za pogumno nadaljevanje začetega.
In kdo so najboljši?

Glasbeno ustvarjanje
Prispevke s področja glasbe je pregledala in ovrednotila profesorica Polona Meke-Ožinger.
Prispela so tri dela, za katera se je profesorica odločila podeliti pohvalo in dve nagradi.
POHVALO je prejel Bastian Kobler iz 3. C.
Bastian je prejel pohvalo za skladbo ELECTRO DANCE MUSIC.
Gre za skladbo, narejeno z računalniškim programom, kjer ustvarjalec z že danimi predlogami ustvari lastno skladbo, ki jo lahko olepšuje in izboljšuje z raznimi dodatki, zvoki, efekti.

2. NAGRADO je prejel Peter Markoli iz 1. G.
Peter je prejel nagrado za skladbo za kitaro z naslovom GOZDNI GIGUE (ŽIGA).
Peter Markoli je mlad perspektiven kitarist z izjemnim občutkom za glasbo – tako v procesu ustvarjanja glasbe kot tudi poustvarjanja.
Skladba Gozdni GIGUE sledi zakonitostim baročnega plesa, kot so dvodelnost, šestosminski takt ter živahen, veder značaj, in lahko rečemo, da gre za tehtno glasbeno delo, vredno poslušalčeve pozornosti.

1. NAGRADO je prejel Nino Vreča iz 4. F.
Nino je prejel nagrado za album PRUNUM.
Avtor pravi, da gre za neke vrste konceptualni album. Rdeča nit albuma je transformacija sadeža slive od plodu na drevesu do slivovega cmoka. Transformacija se pojavlja skozi sam dokumentarni uvod v glasbeni del albuma in se z insinuacijami ali direktnim omenjanjem besede sliva pojavlja v različnih pesmih.
Album skozi 14 skladb predstavlja različne glasbene stile in se besedilno loteva različnih aktualnih področij.
Potrebno je omeniti, da je Nino avtor glasbe, avtor besedil, izvajalec na vseh instrumentih, vokalist, tonski inženir in hkrati producent za večino skladb.

POHVALO za glasbeni video je prejel NINO VREČA iz 4. F.
Ninu je uspelo v svojem izdelku suvereno združiti avtorsko glasbo in besedilo v izvirno podobo glasbenega videa z občutenim humanističnim sporočilom.

Likovno ustvarjanje
Za to področje natečaja smo letos prejeli 34 del.
Komisija v sestavi profesoric Natalije Rojc- Črnčec in doktorice Nataše Smolič je, glede na prispela dela, nagrade in pohvale razdelila na tri področja: slikarstvo, risba in fotografija.
Za slikarska dela sta se profesorici odločili podelili tri nagrade, dva prispevka pa sta želeli posebej pohvaliti.
POHVALO je prejela Eva Malovrh iz 4. B.
Velik portret ženske z uhanom, ki ga je naslikala Eva Malovrh, predstavlja naslon na značilno ekspresionistično potezo pastoznega nanosa in intenzivnih barv. Kontrastno pastelno ozadje poudarja vsebino razmišljujočega izraza v upodobljenkinih očeh.
POHVALO je prejela Katja Hočevar iz 1. A.
Slika Katje Hočevar prikazuje neposredno zgledovanje po japonskem tradicionalem slikarstvu tako v izbiri motiva kot v horizontalni usmeritvi nosilca. Tehnično pa se od tradicije oddalji in razkrije avtoričino spretno spoprijemanje z materiali, ki so bližji zahodnoevropski zgodovini likovne umetnosti.
3. NAGRADO je prejela Kaja Horvat iz 4. F.
Simpatičen akvarel Kaje Horvat nas v teh mrzlih dneh nostalgično popelje v toplejši in prijetnejši letni čas. Spretno obvladovanje tehnike avtorici omogoči natančno prelivanje barv in poudarjanje svetlobe in sence. Intenziven kolorit v sodelovanju z melanholično sivino pa ustvarja vzdušje realnosti.

2. NAGRADO je prejela Eva Košar iz 4. B.
Dve ženski podobi Eve Košar potrjujeta avtoričino natančno opazovanje. Odlična risarska poteza z mestoma ostrimi prelomi izpostavi občutljivost avtorice in upodobljenk. Poteza, izrazita barva in poza obeh figur spomnita na začetke plakatne umetnost, a istočasno je avtoričin izraz povsem oseben in edinstven.

1. NAGRADO je prejel Vid Koprivšek iz 4. D.
Vid Koprivšek je v svojem slikarskem delu na platnu ustvaril sozvočje mimetičnega in abstraktnega. Nežno obarvana groba tekstura platna ponuja asociativne podobe rastlinja ali kake druge organske tvorbe. Rožnat krog pa nas romantično popelje v s soncem (ali luno) ožarjeno krajino. Premišljen izbor materialov Vidovo sliko naredi izjemno prezentno, neposredno in osebno.

Na področju risbe smo se odločili podeliti dve nagradi in dve pohvali.
POHVALO je prejel Aljaž Jazbinšek iz 1. D.
Ostra barvna risba Aljaža Jazbinška prikazuje orla, ki strmi v daljavo. Z obliko poteze je avtorju uspelo poudariti pogled ujede, z izbiro pastelnega kolorita pa prav nasprotno – poudariti idejo minevanja v naravi.
POHVALO je prejel Brin Žvan iz 4. B.
Digitalni risbi Brina Žvana prikazujeta arhitekturna objekta, morda futuristična ali – nasprotno, izvzeta iz nekega preteklega, pravljičnega sveta. Tehnično je avtor pokazal veliko znanja na področju stripovske risbe s prefinjeno senco in potezo.
3. NAGRADO je prejel Peter Markoli iz 1. G.
Zgoščena risarska poteza Petra Markolija pričara vzdušje poletnega vrveža. Veduta, ki prikazuje pročelja gostilniških lokalov, prav očarljivo prebuja spomine na proste poletne dni, hkrati pa dokazuje spretnost avtorjeve poteze.

2. NAGRADO je prejela Lea Marks iz 1. B.
Deklica, ki bere, je primer sijajne združitve risbe in akvarela, s katerim je Lei Marks uspelo ustvariti prefinjeno idejo mavričnega senčenja in nežnega prehajanja po površini figure in ozadja nekega navideznega slikovnega prostora.

1. NAGRADO je prejela Zala Heric iz 2. A.
Priljubljeno temo plešočih baletk je Zala Heric oblikovala v mešani tehniki, kjer pa vendar prevladuje natančno opazovanje risbe, ki idejo giba še podkrepi. Eteričnost figure in obleke je spretno poudarila v oblikovni rešitvi kolaža in s ponavljanjem motiva majhnih baletk, ki se v vertikalni liniji stopnjujejo.

Na področju fotografije smo se odločili podeliti dve nagradi in eno pohvalo.
POHVALO sta prejeli Pia Zavuger in Ališa Kasjak Gutman iz 3. D.
Sošolki Pia in Ališa sta se lotili konceptualne naloge, v kateri sta v sodelovanju črno-bele fotografije in pisanega besedila predstavili zgodbo odraščajočega dekleta.

2. NAGRADO je prejela Nuša Počkaj iz 3. B.
Nuša Počkaj v fotografiji polic, napolnjenih z barvno bogatimi mili, pokaže zanimanje za opazovanje vsakdana v potrošniškem okolju. Tehnično znanje pa izrazi z izbiro dinamične kompozicije, izostreno sliko in prečiščeno barvo.

1. NAGRADO je prejela Eva Mustafa iz 4. C.
Fotografije Eve Mustafa so nas navduševale vsa štiri leta njenega šolana na Prvi. Letos je pripravila presenečenje, saj nam na ogled ponuja barvno fotografijo. Motivno se osredotoča na opazovanje krajinskih atmosferskih učinkov in mestne krajine. Ponovno smo lahko zgolj navdušeni nad Evino pronicljivostjo in subtilnostjo opazovanja.

POHVALO sta prejeli tudi Maiken Zupančič Danko in Tjaša Šimunič iz 2. B za oblikovanje plakata in priznanj Prešernovega natečaja 2017. Avtorici sta na izviren in likovno ustrezen način vizualno pospremili Prešernov natečaj
Vljudno vas vabimo, da si nagrajena in pohvaljena dela dijakinj in dijakov ogledate v Mladinskem razstavišču Avla.

Literarno ustvarjanje
Svoje literarne prispevke je letos oddalo 11 dijakov. Komisija v sestavi profesoric Darje Pečovnik Strnad in Maje Lutar se je odločila podeliti 2 pohvali in 3 nagrade:
POHVALO je prejela Pia Krampl iz 3. B.
Pia je prejela pohvalo za literarno besedilo Tipke in pero – zbirko, ki pritegne z zanimivo tematiko, metaforiko in kreativno formo.

POHVALO sta prejeli Ana Apšner in Maja Pongrac iz 1. B.
Ana in Maja sta prejeli pohvalo za pesniško zbirko Mladost v verzih. Njun literarni izraz zaznamuje intenzivno doživljanje lirskega subjekta s komparativno tehniko, ki jo lahko beremo tudi kot subjektov drugi jaz.

3. NAGRADO je prejela Vita Lipnik iz 4. B.
VITA je prejela nagrado za roman Jaz sem on in Leon je jaz. V njem avtorica dokazuje izjemno zmožnost vživljanja v svetove literarnih junakov. V njihovi zgodbi se kaže banalnost vsakdana, ki jo avtorica z zanimivimi pristopi približa bralcu in mu dopušča mnogoplastno razumevanje.

2. NAGRADO je prejela Špela Krajnc iz 4. A.
Špela je prejela nagrado za prozno besedilo z naslovom Povej mojo zgodbo, v katerem prenaša arhetipske mitične podobe, s katerimi se spogleduje tudi današnji čas. Avtorica piše v tekočem jeziku in kaže izrazit smisel za učinkovito gradnjo besedila.

1. NAGRADO je prejel Žiga Hren iz 4. D.
ŽIGA je prejel nagrado za izjemno subtilna, v izrazito izpovednem in inovativnem pesniškem jeziku stkana cikla Spomeniki in Izpod peresa živali. V ciklu Spomeniki avtor izlije svoje čutenje v jezikovno in slogovno dovršenih sonetih, ki tvorijo SONETNI VENEC.
Avtorjeve besede:
»In pletem v onostranstvu venec zate,
kjer plešem s tabo valček izven vrste …
dokazujejo talentiranega mladega ustvarjalca, ki mu želimo veliko navdiha in sreče pri vstopu v slovenski literarni prostor.

Vsem nagrajenim in pohvaljenim iskrene čestitke.

Silva Rapoc