MUN 2018 v Mostarju

Med 22. in 24. marcem smo se dijaki Prve gimnazije udeležili mednarodne konference v Mostarju, ki jo prireja šola United World College. V simulaciji delovanja Organizacije združenih narodov smo bili dijaki porazdeljeni v različne komiteje in razpravljali o perečih svetovnih problemih.

Ana Florjančič in Sara Holjević sva bili v komiteju Evropske unije in sva debatirali predvsem o  migrantih. Maruša Glinšek in Blaž Šabeder sta se udeležila naravovarstvenega komiteja, kjer so razpravljali o Arktiki. Komiteja za socialne, humanitarne in kulturne zadeve sta se udeležili Anja Šedivi in Armina Rahmanović, razpravljali sta  o manjšinah in priznavanju azila LGBTQ+ prebežnikom. Vsak izmed nas je predstavljal državo, ki mu je bila dodeljena, in zagovarjal njena stališča.

Pridobili smo številne nove izkušnje, nova poznanstva in utrdili svoje znanje angleščine.

Ana Florjančič, 2. a