Natečaj “Mladi za napredek Maribora”

Začetek novega šolskega leta prinaša nov razpis javnega natečaja “Mladi za napredek Maribora“, ki uvaja dve novosti:

1. zgodnejši rok za prijavo nalog, ki je 1. 10. 2018

2. število mentorjev, ki lahko sodelujejo pri nalogi. Pri posamezni nalogi lahko sodelujejo največ trije mentorji, pri čemer mora en mentor raziskovalne naloge izvajati pedagoško ali strokovno dejavnost na šoli ali domu za učence ali dijake, ki je prijavitelj naloge.

Rokovnik 36. srečanja mladih raziskovalcev:

– 1. oktober 2018 – rok za oddajo prijav

– 12. februar 2019 – rok za oddajo raziskovalnih nalog in/ali inovacijskih predlogov

– 6. do 16. marec 2019 – termini javnih predstavitev raziskovalnih nalog in/ali inovacijskih predlogov

Več v Javni natečaj Mladi za napredek Maribora 2019 in Dopis – _razpis_2019 ter na http://zpm-mb.si/novice-dogodki/mladi-za-napredek-maribora-objava-natecaja-2019/.

Informacije: Ksenija Bračič Bračko (ksenija.bracic-bracko@prva-gimnazija.org).