Nemška jezikovna diploma

Nemško jezikovno diplomo na naši šoli izvajamo že vrsto let. S tem dijaki pridobijo mednarodno veljavno potrdilo, da dosegajo raven znanja nemščine na nivoju B2 ali C1. Tudi letos je bilo veliko dijakov izjemno uspešnih. Čestitamo!