Prešernov natečaj 2019

Al bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve;
kdor sadi drevo, al bóde zréd’lo veje, sam ne ve.

Dijakinje in dijaki, tudi letos vas lepo vabimo, da sodelujete na Prešernovem natečaju in se nam predstavite s svojimi umetniškimi stvaritvami. Prešernov natečaj vam omogoča, da izrazite svojo ustvarjalnost, negujete pomen umetnosti in spregovorite o svojem razumevanju in doživljanju sveta. Za izstopajoča dela lahko prejmete Prešernovo priznanje. Preženite nevednost in pokažite svoje ustvarjalne dosežke na področju:

 književnosti (poljubna zvrst besedil, napisanih na računalniku);

–  likovne umetnosti (poljubna tehnika in obseg);

–  fotografije (poljubna tehnika in obseg);

– filma in videa (format posnetka naj bo označen, dodan scenarij ali drugo pisno gradivo);

– oblikovanja (vse vrste računalniške animacije in grafike);

–  glasbe (zvočni zapis).

Vsi, ki boste sodelovali na letošnjem Prešernovem natečaju, svoje izdelke primerno spnite, zaščitite, na ovoj(nico) napišite šifro, priložite  zaprto ovojnico, v kateri  naj bodo na listu obvezno vaši podatki: ime, priimek in razred. Izdelke in ovojnice oddajte do petka, 11. januarja 2019,v tajništvu šole.

Vaše izdelke bo pregledala in ocenila strokovna komisija in najboljšim podelila priznanja.

Prešernov natečaj omogoča iskanje novih talentov. Pokažite svoj talent!

Želimo vam obilo navdiha in ustvarjalne energije.

Prva gimnazija Maribor