Projekt SLOVENŠČINA NA DLANI


MEDNARODNI DAN JEZIKOV

26. septembra že 15. leto praznujemo Evropski dan jezikov. Evropa je jezikovno bogata – obstaja več kot 200 evropskih jezikov in še veliko več tistih, ki jih govorijo državljani, katerih družine izhajajo iz drugih celin. To je pomemben vir, ki ga moramo prepoznati, uporabiti in ceniti.

Zato spodbujajmo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Na ta dan poteka povsod po Evropi veliko aktivnosti povezanih z jeziki. Tudi naša šola se temu pridružuje. Naši dijaki so vključeni v projekt Pogovori se z menoj, ki se izvaja na mariborskih ulicah v organizaciji Zavoda PIP. Pripravili smo šolski projekt Besede, besede, besede. V okviru projekta je nastala razstava pred knjižnico in številne zloženke. Raznovrstne aktivnosti pa se bodo izvajale tudi pri posameznih urah pouka.

https://issuu.com/prvagimnazijamaribor/docs/slovar_jezikov


UStart – Izzivi podjetnosti za mlade

Pridružili smo se mednarodnemu projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges). V tem projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav.

V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30.12.2006). To ključno kompetenco želimo v projektu smiselno integrirati v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.