Slovensko-češka izmenjava

v Obvestila

Od 9. do 14. septembra gostijo dijaki različnih oddelkov, ki so bili junija na Češkem, štirinajst svojih vrstnikov iz privatne Češko-angleške gimnazije (ČAG) iz Čeških Budejovic. Gostje so spoznali šolo in Maribor, veliko se družijo ob športu, poučnih dejavnostih in na ekskurzijah (Center eksperimentov, Piran, Ljubljana, muzej na prostem Rogatec).