Predstavitev programa maturitetni tečaj

Vpis v maturitetni tečaj

Vpis poteka v skladu z Razpisom za vpis v maturitetni tečaj in Rokovnikom za prijavo za tekoče šolsko leto.

Komu je namenjen maturitetni tečaj?

Namenjen je vsem, ki bi želeli študirati v univerzitetnih študijskih programih, a nimajo splošne opravljene mature. Uspešno opravljen maturitetni tečaj omogoča pristop k maturi vsem,ki nimajo končanih štirih letnikov splošne ali strokovne gimnazije.

Pogoji za vpis v maturitetni tečaj

V maturitetni tečaj se lahko se lahko vpišejo kandidati, ki so:
-končali tri ali štiri letne srednje šole in imajo opravljen zaključni izpit ali poklicno maturo, ali
-končali tretji letnik gimnazije, če so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto, ali
-opravili preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije

Predmetnik

Program maturitetnega tečaja obsega pet predmetov, od katerih so trije (matematika, slovenščina, angleščina ali nemščina) obvezni, dva pa sta izbirna.

Izbirate lahko med:  geografijo, angleščino ali nemščino, sociologijo, biologijo in informatiko. Izvajali se bodo tisti izbirni predmeti, za katere bo dovolj prijavljenih kandidatov. Vsak predmet obsega 174 ur.

Predmet Ure
1 Slovenščina 174
2 Matematika 174
3 Prvi tuji jezik 174
4 Drugi tuji jezik 174
6 Geografija 174
7 Sociologija 174
8 Biologija 174
9 Informatika 174
Organizacija pouka

Na teden je 30 ur pouka, od tega je pri vsakem predmetu ena ura namenjena konzultacijam.
Pouk poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, vendar lahko kakšen dan v tednu tudi v večernih urah.

Obiskovanje pouka

Prisotnost pri pouku je obvezna.Upoštevajo se določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. Odsotnost od pouka je lahko opravičena le z zdravniškim opravičilom.

Ocenjevanje znanja

Znanje se ocenjuje v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah.

Zaključek izobraževanja

Kandidat uspešno zaključi maturitetni tečaj, če je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih. S tem dobi pravico do pristopa k maturi.