Program dela

Program aktivnosti Prve gimnazije

Cilji:

  • Dijaki pridobijo znanje o delovanju Evropske unije in okrepijo državljanske kompetence, kot npr. kritično mišljenje ali politično-državljanska ozaveščenost, ki so bistvenega pomena na njihovi poti do dejavnih in odgovornih državljanov.
  • Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je program Evropske unije, ki je namenjen tudi kritičnemu raziskovanju sveta, v katerem živimo. Naslavlja tako dijake kot učitelje in jih vabi k premisleku o občutljivih aktualnih temah, h globalnemu učenju, k raziskovanju problemov, ki zadevajo vsakodnevno življenje mladih in k ustvarjanju prostorov sobivanja.
  • Sodelujoči učitelji Miha Debenak, Darja Emeršič, Mitja Kobale, Blanka Pokeršnikse bomo udeležili enega do dveh strokovnih usposabljanj v Ljubljani in z prevzetim izobraževalnim gradivom usmerjali delo dijakov na izobraževalnih modulih, ki jih ponuja projekt.
  • Predelali bomo štiri izobraževalne module, v okviru katerih bomo samostojno iskali vire, povabili goste in skupaj z njimi na okroglih mizah ali predavanjih analizirali aktualne teme, vrednote, politike EU, ki zadevajo mlade in vsakodnevno življenje ljudi.
  • Usvojena znanja in ugotovitve ter dosežke projekta bodo dijaki prenašali na druge dijake šole in izven – na izvorne osnovne šole ter v lokalno okolje.
  • Na šoli bomo v knjižnici ter na spletni strani šole ustanovili info točko, kjer bomo predstavljali evropske vsebine, poročali o aktivnostih ter dijake in profesorje seznanjali z dosežki.
  • Na šoli se bostadva dijaka potegovala  za ambasadorja ali ambasadorko šole in si s tem omogočila odhod na simulacijo delovanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu (po programu predvidoma jeseni 2018).

Dijaki, vključeni v program, bodo prednostno sodelovali na dogodkih Informacijske pisarne EP.

 

  • Prva gimnazija Maribor se s temi aktivnostmi poteguje za  naziv in plaketo »Šola ambasadorka«.

 

 

Voditeljica projekta na šoli s člani projektnega tima

 

Blanka Pokeršnik, prof.

Oglejte si film tekmovalne ekipe Prve gimnazije Maribor, s katerim so 11. 11. 2017 v Ljubljani med drugim tekmovali na Evrošoli 2017 in prejeli eno od nagrad: Kaj pa tebi pomeni EU.

Režija in produkcija: Petar Mrdović

Ostali sodelavci:
Alen Golež
Marc P. Krempl
Anja Raduha
Nina Slanič
Žiga Stopinšek