Šola

Pozdravni nagovor

Dobrodošli v spletni Prvi gimnaziji Maribor

Vse od leta 1850 opravljamo poslanstvo izobraževanja in iskanja novih poti za generacije gimnazijcev, ki vstopajo v našo šolsko palačo na Trgu generala Maistra in odhajajo obogateni z znanjem, izkušnjami ter s široko v svet odprtimi obzorji. V naših programih združujemo tradicijo z inovativnostjo in univerzalnostjo:  klasični in splošni oddelki v družbi z maturitetnim tečajem vključujejo 800 dijakov. Dovolj za ustvarjalno energijo na kulturnem, umetniškem, tekmovalnem, raziskovalnem in športnem področju. S strokovnostjo in profesionalnostjo zaposlenih, v duhu naše vizije: Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.
V teh spletnih dokumentih Vam odstiramo del teh dejavnosti, predstavljamo vsebine, nosilce in deležnike šolskega procesa. Za informacije, ki jih iščete, za prvi vtis, za to, da nas obiščete. Veselimo se srečanja z Vami.
Naši uspehi so lahko Vaša priložnost. Naše delo je prijetno, a zahtevno. Zato še zmeraj velja za Prvo: Per aspera ad astra.

Herman Pušnik
ravnatelj

E-pošta: Herman Pušnik

Izobraževalni programi

Izobraževalni programi na Prvi

Več kot 160-letna izobraževalna tradicija, obogatena z novimi učno-vzgojnimi metodami in tehnologijo zagotavlja, da se okoli 200 maturantov vsako leto vpiše na različne univerze, od obeh slovenskih do graške in Sorbone. Šolski izvedbeni predmetnik je sestavljen tako, da omogoča, tudi v državnem merilu eno najpestrejših izbir maturitetnih predmetov.
Ob treh obveznih maturitetnih predmetih obstaja še možnost izbire med naslednjimi:
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, biologija, fizika, kemija, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina in informatika.
Od leta 1996 izvajamo program:

  • klasična gimnazija – v spominu starejših še živi kot gimnazija, na katero so se praviloma vpisovali najsposobnejši dijaki, iz katere je Univerza dobivala najperspektivnejše študente. Od programa splošne gimnazije se razlikuje po nekoliko višji stopnji zahtevnosti, k čemur pripomore latinščina kot obvezen predmet in stara grščina kot izbirni predmet. Razširjen in še poglobljen program filozofije in zgodovine dajeta programu močnejši humanistični poudarek Nabor izbirnih predmetov za maturo se poveča še za dva – latinščino in staro grščino
  • splošna gimnazija – po končanem poskusnem uvajanju evropskih oddelkov je Ministrstvo za šolstvo ta projekt končalo. Vendar pa pri nas prehajajo vsebine in oblike dela, ki so se pokazale kot uspešne, npr. projektno delo, znotrajpredmetne ter medpredmetne povezave, v vse oddelke. Ohranjamo rojstnega govorca za obogateno učenje angleščine pri razvijanju jezikovne kompetence ter možnosti za izmenjave dijakov
  • E-ODDELEK je namenjen vsem dijakom, ki bodo predvidoma dalj časa in večkrat odsotni od pouka. S sodobnimi didaktičnimi pristopi bomo prilagodili pouk tako, da bodo dijaki lahko:

– s projektnim delom nekatere obveznosti opravili že v šoli ali na drugačen način,

– omogočeno bo delo na daljavo s pomočjo spletnih učilnic in ostalih oblik spletnega komuniciranja,

– s pomočjo pedagoških pogodb bodo lahko določeni individualni roki za opravljanje šolskih obveznosti,

– predvidevamo tudi povsem individualne oblike dela tam, kjer bo to potrebno.

Posebno skrb bomo namenili koordinaciji šolskih obveznosti z mentorji oziroma trenerji v klubih, društvih oziroma drugih organizacijah udejstvovanja dijakov in dijakinj.

VPIS v E-ODDELEK

Za prijavo v ta oddelek učenci že v »Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole« v rubriko »izobraževalni program« vpišejo gimnazija: e-oddelek. Prijava dijaka v ta oddelek ne vpliva na sprejem v splošni program. To pomeni, da so dijaki, ki so sprejeti v splošni program in ne bodo izbrani v ta oddelek, uvrščeni v katerega od ostalih oddelkov splošne gimnazije.

 

Če bo preveč prijavljenih za ta oddelek ali za posamezni tuji jezik, bomo izvedli izbor dijakov po individualnem pogovoru s kandidati.

Razporeditev sprejetih dijakov bo objavljena skupaj z razporeditvami v ostale oddelke programa gimnazija

  • maturitetni tečaj – omogoča izpolnitev pogojev za pristop k maturi. Vpišejo se lahko kandidati, ki so opravili zaključni izpit v 3 -letnem srednjem poklicnem izobraževanju ali poklicno maturo v 4 – letnem strokovnem izobraževanju ali tisti, ki so zaključili 3. letnik gimnazije in imajo enoletno prekinitev šolanja.

Več…

Izstavitev dvojnika

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
 

 

 

 

POSTOPEK ZA IZSTAVITEV NADOMESTNE JAVNE LISTINE (DVOJNIK SPRIČEVALA)

 

V skladu s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) šola izda imetniku oz. upravičencu spričevala ali obvestila o uspehu nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v primeru izgube oziroma uničenja javne listine.

 

Postopek za pridobitev nadomestne javne listine je sledeč:

 

  1. Imetnik oz. upravičenec, ki izgubi spričevalo oz. obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji, pošlje ali dostavi v tajništvo šole izjavo, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne listine. Izjavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse in stroškov izdaje.

 

  1. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 – UPB5) plača imetnik javne listine upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino.

 

Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 011001000315637,

Koda namena: GOVT,

Referenca: SI11 69485-7111002-60000113,

Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:

ŠTEVILKA NAMEN ZNESEK
0001 Za en izpis iz evidence 1,81€
0002 Za dva izpisa iz evidence 3,62€
0003 Za tri izpise iz evidence 5,43€
0004 Za štiri izpise iz evidence 7,24€

 

  1. Stroški izdaje izpisa iz evidence 10 EUR za nadomestno javno listino se poravnajo na TRR šole: 01100 6030694897 sklic 00 7601007.

 

 

Na podlagi popolne vloge, potrdila o plačilu upravne takse in potrdila o plačilu stroškov šola izda izpis iz evidence v roku 3 dni oz. najkasneje v roku 8 dni.

 

Obrazec

Učitelji

Učitelji v šolskem letu 2017/2018

Pred Vami je seznam delavcev Prve gimnazije Maribor v tekočem šolskem letu. Pri profesorjih je dodan predmet, ki ga le-ti poučujejo, razredništvo in govorilne ure.

RAVNATELJ: Herman PUŠNIK, prof.
herman.pusnik@prva-gimnazija.org
MAT PON 8.00 – 9.00
POM. RAVNATELJA: mag. Irena SMOLE, prof.
irena.smole@prva-gimnazija.org
ANG PON 8.45– 9.30
POM. RAVNATELJA: Tjaša KLANJŠČEK, prof.
tjasa.klanjscek@prva-gimnazija.org
ŠVZ SRE12.40 – 13.25
MATURA: mag. Zdravka Hajdinjak, prof.
zdravka.hajdinjak@prva-gimnazija.org
BIO, KEM PON 10.15 – 11.00

 

RAZREDNIKI PROF. PREDMET GOVORILNA URA
1.E JERNEJ AJD, prof. jernej.ajd@prva-gimnazija.org SLO PON 10.45 – 11.30
1.D mag. ANDREJA ALATIČ SAMEC, prof. andreja.alatic@prva-gimnazija.org KEM TOR 9.30 – 10.15
/ DRAGAN BOSNIĆ, prof. dragan.bosnic@prva-gimnazija.org BIO TOR 10.45 – 11.30
4.E KSENIJA BRAČIČ BRAČKO, univ. dipl. inž. ksenija.bracic-bracko@prva-gimnazija.org INF TOR 7.50 – 8.40
3.A ROBERT ČEPON, prof. robert.cepon@prva-gimnazija.org LAT, ITA, SGR SRE 10.45 – 11.30
2.B BARBARA DAMJAN, prof. barbara.damjan@prva-gimnazija.org LAT TOR 11.35 – 12.20
4.A MIHA DEBENAK,prof. miha.debenak@prva-gimnazija.org FIL ČET 9.30 – 10.15
/ dr. KSENIJA DOMITER PROTNER, prof. ksenija.domiter-protner@prva-gimnazija.org SOC, svet. služba TOR 10.15 – 11.00
/ DARJA EMERŠIČ, prof. darja.emersic@prva-gimnazija.org ZGO TOR 10.15 – 11.00
2.E ZORANA FABRICI ROBNIK, prof. zorana.fabrici-robnik@prva-gimnazija.org ANG TOR 9.30 – 10.15
1.A BORIS FERK, prof. boris.ferk@prva-gimnazija.org ZGO PET 10.45 – 11.30
/ DEAN FLAJSINGER, prof. dean.flajsinger@prva-gimnazija.org FIZ ČET 11.35 – 12.20
2.C RENATA HVALA, prof. renata.hvala@prva-gimnazija.org MAT SRE 12.40 – 13.25
/ VIDA IFKO, prof. vida.ifko@prva-gimnazija.org SLO PON 13.30 – 14.15
/ BREDA JESENIK KOLAR, prof. breda.jesenik-kolar@prva-gimnazija.org ANG PET 10.45-11.30
/ ALJOŠA KANCLER, prof. aljosa.kancler@prva-gimnazija.org FIZ ČET 8.40 – 9.25
3.B TJAŠA KLANJŠČEK, prof. tjasa.klanjscek@prva-gimnazija.org ŠVZ SRE 12.40 – 13.25
2.A MITJA KOBALE, prof. mitja.kobale@prva-gimnazija.org GEO TOR 11.35 – 12.20
1.B NINA KOPER, prof. nina.koper@prva-gimnazija.org SLO ČET 10.45 – 11.30
3.F STOJAN KOS, prof. stojan.kos@prva-gimnazija.org GEO TOR 9.30 – 10.15
/ METKA KOSTANJEVEC, prof. metka.kostanjevec@prva-gimnazija.org SLO PON 9.30 – 10.15
3.G mag. TATJANA KOŠIČ, prof. tatjana.kosic@prva-gimnazija.org ANG, NEM PET 8.40 – 9.25
/ dr. NATAŠA KRALJ, prof. natasa.kralj@prva-gimnazija.org NEM SRE 11.35 – 12.20
/ SIMONE KRAMPL, prof. simone.krampl@prva-gimnazija.org FRA SRE 10.45 – 11.30
/ BOJAN KRANJC, prof. bojan.kranjc@prva-gimnazija.org ŠVZ SRE 8.40 – 9.25
/ TATJANA KREITNER, univ. dipl. inž. kem. tehn. tatjana.kreitner@prva-gimnazija.org KEM PON 10.45 – 11.30
4.B LUCIJA KUNTNER, prof. lucija.kuntner@prva-gimnazija.org ANG, SLO SRE 9.30 – 10.15
3.D mag. HELENA LONJAK, prof. helena.lonjak@prva-gimnazija.org BIO, KEM PON 11.35-12.20
/ ANDREJ LORBEK, prof. andrej.lorbek@prva-gimnazija.org ŠVZ PET 10.20 – 11.05
/ MAJA LUTAR, prof. maja.lutar@prva-gimnazija.org SLO TOR 11.35 – 12.20
/ PETRA MARINIČ, prof. petra.marinic@prva-gimnazija.org GEO PET 12.40 – 13.25
1.G TJAŠA MARKEŽIČ, prof. tjasa.markezic@prva-gimnazija.org SLO, ZGO SRE 9.30 – 10.15
MT MOJCA MAŽGON, prof. mojca.mazgon@prva-gimnazija.org MAT ČET 10.45 – 12.20
4.C POLONA MEKE OŽINGER, prof. polona.meke-ozinger@prva-gimnazija.org GLA TOR 11.35 – 12.20
4.G ROMAN MIRNIK, prof. roman.mirnik@prva-gimnazija.org ZGO TOR  8.40 – 9.25
1.F PATRICIJA MUNDA, prof. patricija.munda@prva-gimnazija.org MAT SRE 10.15 – 11.00
/ TAMARA MURKO, prof. tamara.murko@prva-gimnazija.org MAT SRE 9.30 – 10.45
/ MARJAN PEČNIK, prof. marjan.pecnik@prva-gimnazija.org ŠVZ PET 9.30 – 10.15
/ DARJA PEČOVNIK STRNAD, prof. darja.pecovnik-strnad@prva-gimnazija.org SLO TOR 10.15 – 11.00
1.C mag. LILIJANA PETEK, prof. lilijana.petek@prva-gimnazija.org MAT ČET 8.40 – 9.25
3.C BLANKA POKERŠNIK, prof. blanka.pokersnik@prva-gimnazija.org SOC PET 9.30 – 10.15
2.F BRIGITA PRAPROTNIK, prof. brigita.praprotnik@prva-gimnazija.org NEM, ANG PON 12.40 – 13.25
/ MARIJA REPINA, prof. marija.repina@prva-gimnazija.org ZGO SRE 8.40 – 9.25
/ NATALIJA ROJC ČRNČEC, prof. natalija.rojc-crncec@prva-gimnazija.org LUM TOR10.40 – 11.30
/ DAGMAR SAVNIK, univ. dipl. inž. dagmar.savnik@prva-gimnazija.org INF TOR 10.15 – 11.00
/ BOJAN SEDMAK, prof. bojan.sedmak@prva-gimnazija.org SLO SRE 14.15 – 15.00
/ VESNA SELINŠEK JAHIĆ, prof. vesna.selinsek-jahic@prva-gimnazija.org FRA TOR 9.30 – 10.15
/ ANDREJA SENČAR, prof. andreja.sencar@prva-gimnazija.org BIO PET 11.35 – 12.20
4.F MAJDA SITAR, prof. majda.sitar@prva-gimnazija.org ŠVZ ČET 11.50 – 12.35
/ dr. NATAŠA SMOLIČ, prof. natasa.smolic@prva-gimnazija.org UZG, LUM PET 10.45 – 11.30
/ SANJA ŠABEDER JAUŠOVEC, prof. sanja.sabeder-jausovec@prva-gimnazija.org NEM PON 8.40 – 9.25
/ mag. MATEJA ŠILAK, prof. mateja.silak@prva-gimnazija.org MAT TOR 10.00 – 10.45
2.G dr. EVA ŠKOBALJ, prof. eva.skobalj@prva-gimnazija.org ŠPA SRE 10.45 – 11.30
4.D ANDREJA ŠTREKELJ, prof. andreja.strekelj@prva-gimnazija.org MAT TOR 8.40 – 9.25
2.D BRANISLAV TRIPKOVIČ, prof. branislav.tripkovic@prva-gimnazija.org ŠVZ ČET 9.30 – 10.15
3.E mag. MARTINA VRECL, prof. martina.vrecl@prva-gimnazija.org NEM ČET 7.50 – 8.35
/ DANIELA ŽEGARAC, prof. daniela.zegarac@prva-gimnazija.org ANG SRE 15.15 – 16.00
/ DANILA ŽLENDER, prof. danila.zlender@prva-gimnazija.org FIZ TOR 10.45 – 11.30
/ MANJA ŽVIKART, prof. manja.zvikart@prva-gimnazija.org SLO SRE 9.30 – 10.15
Osnovni podatki

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Katalog informacij javnega značaja

Ravnatelj:

Herman Pušnik, prof.
00 386 (0)2 228 53 00

 

Pomočnica ravnatelja:

mag. Irena Smole, prof.
00 386 (0)2 228 53 04

 

Pomočnica ravnatelja:

Tjaša Klanjšček, prof.
00 386 (0)2 228 53 90

 

Šolska psihologinja:

Marta Mohorko Bezget, univ. dipl. psih., Lea Tepeh, mag. psih.
Uradne ure: vsak dan med 9. in 10. uro
Uradne ure: po telefonu vsak delovni dan od 11.00 – 11.15
00 386 (0)2 228 53 12

 

Šolski psiholog:

Milan Košir, univ. dipl. psih., dr. Bor Sojar Voglar, univ. dipl. psih.
Uradne ure: nenajavljeni pogovori (osebno ali po telefonu) torek 12.00 – 12.45
00 386 (0)2 228 53 12

 

Šolska pedagoginja:

dr. Ksenija Domiter Protner, prof.
Uradne ure: nenajavljeni pogovori (osebno ali po telefonu) ponedeljek in sreda 11.45 – 12.15
Uradne ure: po telefonu vsak delovni dan od 12.00 – 12.15
00 386 (0)2 22 85 314

 

Tajništvo:

Irena Rogič, mag. javne uprave
Uradne ure: vsak delovni dan 10.00 – 13.00
00 386 (0)2 22 85 300
00 386 (0)2 22 85 311

 

Računovodstvo:

Stojanka Jovanović, mag. managementa
00 386 (0) 2 22 85 303
Dušanka Smonkar, dipl. upr. org.
00 386 (0) 2 22 85 319
Številka transakcijskega računa: 01100-6030694897

 

Zbornica:

00 386 (0)2 22 85 305

 

Šolska knjižnica:

Metka Kostanjevec, prof. slov. in bibl. – vodja knjižnice
Aleša Marovt, prof. slov./Karmen Strgar, prof. slov.
00 386 (0)2 22 85 318
Uradne ure: 7.30 – 13.30

 

Dijaška prehrana:

Polona Meke Ožinger, prof. – vodja šolske prehrane

 

Okrepčevalnica:

Slorest d.o.o.

Odprto 6.30 – 14.00
00 386 (0)2 22 85 308

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Zgodovina Prve
Svet šole
Z.št. Ime in priimek predstavnik
1. mag. Franci Pivec lok. skupnosti
2. mag. Majda Potrata ustanovitelja
3. Damir Orehovec ustanovitelja
4. Robert Čepon zaposlenih
5. Miha Debenak zaposlenih
6. Darja Emeršič zaposlenih
7. Aljoša Kancler zaposlenih
8. Dagmar Savnik zaposlenih
9. Jaka Jejčič staršev
10. Špela Drstvenšek staršev
11. Jasmina Czote Repa staršev
12. Gina Maria Krempl, 3.e dijakov
13. Ana Florjančič, 3.a dijakov
Kje smo?