Šola

Pozdravni nagovor

Dobrodošli v spletni Prvi gimnaziji Maribor

Vse od leta 1850 opravljamo poslanstvo izobraževanja in iskanja novih poti za generacije gimnazijcev, ki vstopajo v našo šolsko palačo na Trgu generala Maistra in odhajajo obogateni z znanjem, izkušnjami ter s široko v svet odprtimi obzorji. V naših programih združujemo tradicijo z inovativnostjo in univerzalnostjo:  klasični in splošni oddelki v družbi z maturitetnim tečajem vključujejo 800 dijakov. Dovolj za ustvarjalno energijo na kulturnem, umetniškem, tekmovalnem, raziskovalnem in športnem področju. S strokovnostjo in profesionalnostjo zaposlenih, v duhu naše vizije: Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.
V teh spletnih dokumentih Vam odstiramo del teh dejavnosti, predstavljamo vsebine, nosilce in deležnike šolskega procesa. Za informacije, ki jih iščete, za prvi vtis, za to, da nas obiščete. Veselimo se srečanja z Vami.
Naši uspehi so lahko Vaša priložnost. Naše delo je prijetno, a zahtevno. Zato še zmeraj velja za Prvo: Per aspera ad astra.

Herman Pušnik
ravnatelj

E-pošta: buy viagra with dapoxetine online

Izobraževalni programi

Izobraževalni programi na Prvi

Več kot 160-letna izobraževalna tradicija, obogatena z novimi učno-vzgojnimi metodami in tehnologijo zagotavlja, da se okoli 200 maturantov vsako leto vpiše na različne univerze, od obeh slovenskih do graške in Sorbone. Šolski izvedbeni predmetnik je sestavljen tako, da omogoča, tudi v državnem merilu eno najpestrejših izbir maturitetnih predmetov.
Ob treh obveznih maturitetnih predmetih obstaja še možnost izbire med naslednjimi:
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, biologija, fizika, kemija, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina in informatika.
Od leta 1996 izvajamo program:

  • klasična gimnazija – v spominu starejših še živi kot gimnazija, na katero so se praviloma vpisovali najsposobnejši dijaki, iz katere je Univerza dobivala najperspektivnejše študente. Od programa splošne gimnazije se razlikuje po nekoliko višji stopnji zahtevnosti, k čemur pripomore latinščina kot obvezen predmet in stara grščina kot izbirni predmet. Razširjen in še poglobljen program filozofije in zgodovine dajeta programu močnejši humanistični poudarek Nabor izbirnih predmetov za maturo se poveča še za dva – latinščino in staro grščino
  • splošna gimnazija – po končanem poskusnem uvajanju evropskih oddelkov je Ministrstvo za šolstvo ta projekt končalo. Vendar pa pri nas prehajajo vsebine in oblike dela, ki so se pokazale kot uspešne, npr. projektno delo, znotrajpredmetne ter medpredmetne povezave, v vse oddelke. Ohranjamo rojstnega govorca za obogateno učenje angleščine pri razvijanju jezikovne kompetence ter možnosti za izmenjave dijakov
  • E-ODDELEK je namenjen vsem dijakom, ki bodo predvidoma dalj časa in večkrat odsotni od pouka. S sodobnimi didaktičnimi pristopi bomo prilagodili pouk tako, da bodo dijaki lahko:

– s projektnim delom nekatere obveznosti opravili že v šoli ali na drugačen način,

– omogočeno bo delo na daljavo s pomočjo spletnih učilnic in ostalih oblik spletnega komuniciranja,

– s pomočjo pedagoških pogodb bodo lahko določeni individualni roki za opravljanje šolskih obveznosti,

– predvidevamo tudi povsem individualne oblike dela tam, kjer bo to potrebno.

Posebno skrb bomo namenili koordinaciji šolskih obveznosti z mentorji oziroma trenerji v klubih, društvih oziroma drugih organizacijah udejstvovanja dijakov in dijakinj.

VPIS v E-ODDELEK

Za prijavo v ta oddelek učenci že v »Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole« v rubriko »izobraževalni program« vpišejo gimnazija: e-oddelek. Prijava dijaka v ta oddelek ne vpliva na sprejem v splošni program. To pomeni, da so dijaki, ki so sprejeti v splošni program in ne bodo izbrani v ta oddelek, uvrščeni v katerega od ostalih oddelkov splošne gimnazije.

 

Če bo preveč prijavljenih za ta oddelek ali za posamezni tuji jezik, bomo izvedli izbor dijakov po individualnem pogovoru s kandidati.

Razporeditev sprejetih dijakov bo objavljena skupaj z razporeditvami v ostale oddelke programa gimnazija

  • maturitetni tečaj – omogoča izpolnitev pogojev za pristop k maturi. Vpišejo se lahko kandidati, ki so opravili zaključni izpit v 3 -letnem srednjem poklicnem izobraževanju ali poklicno maturo v 4 – letnem strokovnem izobraževanju ali tisti, ki so zaključili 3. letnik gimnazije in imajo enoletno prekinitev šolanja.

where to buy dapoxetine in nigeria

Izstavitev dvojnika

 

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
 

 

 

 

 

POSTOPEK ZA IZSTAVITEV NADOMESTNE JAVNE LISTINE (DVOJNIK SPRIČEVALA)

 

V skladu s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) šola izda imetniku oz. upravičencu spričevala ali obvestila o uspehu nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v primeru izgube oziroma uničenja javne listine.

 

Postopek za pridobitev nadomestne javne listine je sledeč:

 

  1. Imetnik oz. upravičenec, ki izgubi spričevalo oz. obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji, pošlje ali dostavi v tajništvo šole izjavo, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne listine. Izjavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse in stroškov izdaje.

 

  1. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 – UPB5) plača imetnik javne listine upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino.

 

Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 011001000315637,

Koda namena: GOVT,

Referenca: SI11 69485-7111002-60000113,

Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:

ŠTEVILKA NAMEN ZNESEK
0001 Za en izpis iz evidence 1,81€
0002 Za dva izpisa iz evidence 3,62€
0003 Za tri izpise iz evidence 5,43€
0004 Za štiri izpise iz evidence 7,24€

 

  1. Stroški izdaje izpisa iz evidence 10 EUR za nadomestno javno listino se poravnajo na TRR šole: 01100 6030694897 sklic 00 7601007.

 

 

Na podlagi popolne vloge, potrdila o plačilu upravne takse in potrdila o plačilu stroškov šola izda izpis iz evidence v roku 3 dni oz. najkasneje v roku 8 dni.

 

where can i buy dapoxetine in india

Učitelji

Učitelji v šolskem letu 2017/2018

Pred Vami je seznam delavcev Prve gimnazije Maribor v tekočem šolskem letu. Pri profesorjih je dodan predmet, ki ga le-ti poučujejo, razredništvo in govorilne ure.

RAVNATELJ: Herman PUŠNIK, prof.
buy dapoxetine
MAT PON 8.00 – 9.00
POM. RAVNATELJA: mag. Irena SMOLE, prof.
buy cheap dapoxetine uk
ANG PON 8.45– 9.30
POM. RAVNATELJA: Tjaša KLANJŠČEK, prof.
buy cialis with dapoxetine online
ŠVZ SRE12.40 – 13.25
MATURA: mag. Zdravka Hajdinjak, prof.
buy dapoxetine in the us
BIO, KEM PON 10.15 – 11.00

 

RAZREDNIKI PROF.   PREDMET GOVORILNA URA
1.E JERNEJ AJD, prof. dapoxetine buy online canada SLO PON 10.45 – 11.30
1.D mag. ANDREJA ALATIČ SAMEC, prof. buy dapoxetine in thailand KEM TOR 9.30 – 10.15
/ DRAGAN BOSNIĆ, prof. buy dapoxetine in south africa BIO TOR 10.45 – 11.30
4.E KSENIJA BRAČIČ BRAČKO, univ. dipl. inž. buy dapoxetine in pakistan INF TOR 7.50 – 8.40
3.A ROBERT ČEPON, prof. buy priligy dapoxetine uk LAT, ITA, SGR SRE 10.45 – 11.30
2.B BARBARA DAMJAN, prof. where can i buy dapoxetine in singapore LAT TOR 11.35 – 12.20
4.A MIHA DEBENAK,prof. buy dapoxetine singapore FIL ČET 9.30 – 10.15
/ dr. KSENIJA DOMITER PROTNER, prof. where to buy dapoxetine in india SOC, svet. služba TOR 10.15 – 11.00
/ DARJA EMERŠIČ, prof. buy dapoxetine tablets online india ZGO TOR 10.15 – 11.00
2.E ZORANA FABRICI ROBNIK, prof. buy dapoxetine priligy ANG TOR 9.30 – 10.15
1.A BORIS FERK, prof. where to buy dapoxetine in malaysia ZGO PET 10.45 – 11.30
/ DEAN FLAJSINGER, prof. buy dapoxetine priligy europe FIZ ČET 11.35 – 12.20
2.C RENATA HVALA, prof. order dapoxetine online india MAT SRE 12.40 – 13.25
/ VIDA IFKO, prof. buy tadalafil+dapoxetine SLO PON 13.30 – 14.15
/ BREDA JESENIK KOLAR, prof. cheap dapoxetine uk ANG PET 10.45-11.30
/ ALJOŠA KANCLER, prof. buy brand dapoxetine FIZ ČET 8.40 – 9.25
3.B TJAŠA KLANJŠČEK, prof. online purchase of dapoxetine ŠVZ SRE 12.40 – 13.25
2.A MITJA KOBALE, prof. buy dapoxetine uk GEO TOR 11.35 – 12.20
1.B NINA KOPER, prof. buy generic dapoxetine online SLO ČET 10.45 – 11.30
3.F STOJAN KOS, prof. buy dapoxetine 60mg GEO TOR 9.30 – 10.15
/ METKA KOSTANJEVEC, prof. where to purchase dapoxetine SLO PON 9.30 – 10.15
3.G mag. TATJANA KOŠIČ, prof. buy dapoxetine europe ANG, NEM PET 8.40 – 9.25
/ dr. NATAŠA KRALJ, prof. best place to buy dapoxetine NEM SRE 11.35 – 12.20
/ SIMONE KRAMPL, prof. buy dapoxetine approval FRA SRE 10.45 – 11.30
/ BOJAN KRANJC, prof. buy dapoxetine tablets ŠVZ SRE 8.40 – 9.25
/ TATJANA KREITNER, univ. dipl. inž. kem. tehn. buy dapoxetine review KEM PON 10.45 – 11.30
4.B LUCIJA KUNTNER, prof. where to buy dapoxetine in the philippines ANG, SLO SRE 9.30 – 10.15
3.D mag. HELENA LONJAK, prof. sildenafil dapoxetine cheap BIO, KEM PON 11.35-12.20
/ ANDREJ LORBEK, prof. buy dapoxetine in nigeria ŠVZ PET 10.20 – 11.05  
/ MAJA LUTAR, prof. buy dapoxetine with paypal SLO TOR 11.35 – 12.20
/ PETRA MARINIČ, prof. buy dapoxetine in india online GEO PET 12.40 – 13.25
1.G TJAŠA MARKEŽIČ, prof. buy viagra with dapoxetine SLO, ZGO SRE 9.30 – 10.15
MT MOJCA MAŽGON, prof. dapoxetine online purchase in india MAT ČET 10.45 – 12.20
4.C POLONA MEKE OŽINGER, prof. buy dapoxetine online usa GLA TOR 11.35 – 12.20
4.G ROMAN MIRNIK, prof. buy ssri dapoxetine ZGO TOR  8.40 – 9.25
1.F PATRICIJA MUNDA, prof. where can i buy dapoxetine MAT SRE 10.15 – 11.00
/ TAMARA MURKO, prof. buy cheap dapoxetine MAT SRE 9.30 – 10.45
/ MARJAN PEČNIK, prof. viagra dapoxetine online purchase ŠVZ PET 9.30 – 10.15
/ DARJA PEČOVNIK STRNAD, prof. cheap viagra with dapoxetine SLO TOR 10.15 – 11.00
1.C mag. LILIJANA PETEK, prof. buy dapoxetine in india MAT ČET 8.40 – 9.25
3.C BLANKA POKERŠNIK, prof. can i buy dapoxetine over the counter SOC PET 9.30 – 10.15
2.F BRIGITA PRAPROTNIK, prof. buy dapoxetine in canada NEM, ANG PON 12.40 – 13.25
/ MARIJA REPINA, prof. dapoxetine generic cheap ZGO SRE 8.40 – 9.25
/ NATALIJA ROJC ČRNČEC, prof. dapoxetine for cheap LUM TOR10.40 – 11.30
/ DAGMAR SAVNIK, univ. dipl. inž. how to buy dapoxetine INF TOR 10.15 – 11.00
/ BOJAN SEDMAK, prof. buy priligy dapoxetine online SLO SRE 14.15 – 15.00
/ VESNA SELINŠEK JAHIĆ, prof. where can you buy dapoxetine FRA TOR 9.30 – 10.15
/ ANDREJA SENČAR, prof. buy levitra with dapoxetine BIO PET 11.35 – 12.20
4.F MAJDA SITAR, prof. buy dapoxetine hydrochloride ŠVZ ČET 11.50 – 12.35
/ dr. NATAŠA SMOLIČ, prof. buy dapoxetine paypal UZG, LUM PET 10.45 – 11.30
/ SANJA ŠABEDER JAUŠOVEC, prof. where to buy dapoxetine in china NEM PON 8.40 – 9.25
/ mag. MATEJA ŠILAK, prof. buy dapoxetine in australia MAT TOR 10.00 – 10.45
2.G dr. EVA ŠKOBALJ, prof. where can i buy dapoxetine in usa ŠPA SRE 10.45 – 11.30
4.D ANDREJA ŠTREKELJ, prof. best place to buy dapoxetine online MAT TOR 8.40 – 9.25
2.D BRANISLAV TRIPKOVIČ, prof. where can i buy dapoxetine in uk ŠVZ ČET 9.30 – 10.15
3.E mag. MARTINA VRECL, prof. buy dapoxetine in usa NEM ČET 7.50 – 8.35
/ DANIELA ŽEGARAC, prof. can you buy dapoxetine in the us ANG SRE 15.15 – 16.00
/ DANILA ŽLENDER, prof. buy dapoxetine generic FIZ TOR 10.45 – 11.30
Osnovni podatki

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

buy dapoxetine powder

Ravnatelj:

Herman Pušnik, prof.
00 386 (0)2 228 53 00

 

Pomočnica ravnatelja:

mag. Irena Smole, prof.
00 386 (0)2 228 53 04

 

Pomočnica ravnatelja:

Tjaša Klanjšček, prof.
00 386 (0)2 228 53 90

 

Šolska psihologinja:

Marta Mohorko Bezget, univ. dipl. psih., Lea Tepeh, mag. psih.
Uradne ure: vsak dan med 9. in 10. uro
Uradne ure: po telefonu vsak delovni dan od 11.00 – 11.15
00 386 (0)2 228 53 12

 

Šolski psiholog:

Milan Košir, univ. dipl. psih., dr. Bor Sojar Voglar, univ. dipl. psih.
Uradne ure: nenajavljeni pogovori (osebno ali po telefonu) torek 12.00 – 12.45
00 386 (0)2 228 53 12

 

Šolska pedagoginja:

dr. Ksenija Domiter Protner, prof.
Uradne ure: nenajavljeni pogovori (osebno ali po telefonu) ponedeljek in sreda 11.45 – 12.15
Uradne ure: po telefonu vsak delovni dan od 12.00 – 12.15
00 386 (0)2 22 85 314

 

Tajništvo:

Irena Rogič, mag. javne uprave
Uradne ure: vsak delovni dan 10.00 – 13.00
00 386 (0)2 22 85 300
00 386 (0)2 22 85 311

 

Računovodstvo:

Stojanka Jovanović, mag. managementa
00 386 (0) 2 22 85 303
Dušanka Smonkar, dipl. upr. org.
00 386 (0) 2 22 85 319
Številka transakcijskega računa: 01100-6030694897

 

Zbornica:

00 386 (0)2 22 85 305

 

Šolska knjižnica:

Metka Kostanjevec, prof. slov. in bibl. – vodja knjižnice
Aleša Marovt, prof. slov./Karmen Strgar, prof. slov.
00 386 (0)2 22 85 318
Uradne ure: 7.30 – 13.30

 

Dijaška prehrana:

Polona Meke Ožinger, prof. – vodja šolske prehrane

 

Okrepčevalnica:

Slorest d.o.o.

Odprto 6.30 – 14.00
00 386 (0)2 22 85 308

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Zgodovina Prve
Svet šole
Z.št. Ime in priimek predstavnik
1. mag. Franci Pivec lok. skupnosti
2. mag. Majda Potrata ustanovitelja
3. Damir Orehovec ustanovitelja
4. Robert Čepon zaposlenih
5. Miha Debenak zaposlenih
6. Darja Emeršič zaposlenih
7. Aljoša Kancler zaposlenih
8. Dagmar Savnik zaposlenih
9. Jaka Jejčič staršev
10. Špela Drstvenšek staršev
11. Jasmina Czote Repa staršev
12. Gina Maria Krempl, 3.e dijakov
13. Ana Florjančič, 3.a dijakov
Kje smo?