Šola

Pozdravni nagovor

Dobrodošli v spletni Prvi gimnaziji Maribor

Vse od leta 1850 opravljamo poslanstvo izobraževanja in iskanja novih poti za generacije gimnazijcev, ki vstopajo v našo šolsko palačo na Trgu generala Maistra in odhajajo obogateni z znanjem, izkušnjami ter s široko v svet odprtimi obzorji. V naših programih združujemo tradicijo z inovativnostjo in univerzalnostjo:  klasični in splošni oddelki v družbi z maturitetnim tečajem vključujejo 800 dijakov. Dovolj za ustvarjalno energijo na kulturnem, umetniškem, tekmovalnem, raziskovalnem in športnem področju. S strokovnostjo in profesionalnostjo zaposlenih, v duhu naše vizije: Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.
V teh spletnih dokumentih Vam odstiramo del teh dejavnosti, predstavljamo vsebine, nosilce in deležnike šolskega procesa. Za informacije, ki jih iščete, za prvi vtis, za to, da nas obiščete. Veselimo se srečanja z Vami.
Naši uspehi so lahko Vaša priložnost. Naše delo je prijetno, a zahtevno. Zato še zmeraj velja za Prvo: Per aspera ad astra.

Herman Pušnik
ravnatelj

E-pošta: Herman Pušnik

Izobraževalni programi

Izobraževalni programi na Prvi

Več kot 160-letna izobraževalna tradicija, obogatena z novimi učno-vzgojnimi metodami in tehnologijo zagotavlja, da se okoli 200 maturantov vsako leto vpiše na različne univerze, od obeh slovenskih do graške in Sorbone. Šolski izvedbeni predmetnik je sestavljen tako, da omogoča, tudi v državnem merilu eno najpestrejših izbir maturitetnih predmetov.
Ob treh obveznih maturitetnih predmetih obstaja še možnost izbire med naslednjimi:
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, biologija, fizika, kemija, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina in informatika.
Od leta 1996 izvajamo program:

  • klasična gimnazija – v spominu starejših še živi kot gimnazija, na katero so se praviloma vpisovali najsposobnejši dijaki, iz katere je Univerza dobivala najperspektivnejše študente. Od programa splošne gimnazije se razlikuje po nekoliko višji stopnji zahtevnosti, k čemur pripomore latinščina kot obvezen predmet in stara grščina kot izbirni predmet. Razširjen in še poglobljen program filozofije in zgodovine dajeta programu močnejši humanistični poudarek Nabor izbirnih predmetov za maturo se poveča še za dva – latinščino in staro grščino
  • splošna gimnazija – po končanem poskusnem uvajanju evropskih oddelkov je Ministrstvo za šolstvo ta projekt končalo. Vendar pa pri nas prehajajo vsebine in oblike dela, ki so se pokazale kot uspešne, npr. projektno delo, znotrajpredmetne ter medpredmetne povezave, v vse oddelke. Ohranjamo rojstnega govorca za obogateno učenje angleščine pri razvijanju jezikovne kompetence ter možnosti za izmenjave dijakov
  • E-ODDELEK je namenjen vsem dijakom, ki bodo predvidoma dalj časa in večkrat odsotni od pouka. S sodobnimi didaktičnimi pristopi bomo prilagodili pouk tako, da bodo dijaki lahko:

– s projektnim delom nekatere obveznosti opravili že v šoli ali na drugačen način,

– omogočeno bo delo na daljavo s pomočjo spletnih učilnic in ostalih oblik spletnega komuniciranja,

– s pomočjo pedagoških pogodb bodo lahko določeni individualni roki za opravljanje šolskih obveznosti,

– predvidevamo tudi povsem individualne oblike dela tam, kjer bo to potrebno.

Posebno skrb bomo namenili koordinaciji šolskih obveznosti z mentorji oziroma trenerji v klubih, društvih oziroma drugih organizacijah udejstvovanja dijakov in dijakinj.

VPIS v E-ODDELEK

Za prijavo v ta oddelek učenci že v »Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole« v rubriko »izobraževalni program« vpišejo gimnazija: e-oddelek. Prijava dijaka v ta oddelek ne vpliva na sprejem v splošni program. To pomeni, da so dijaki, ki so sprejeti v splošni program in ne bodo izbrani v ta oddelek, uvrščeni v katerega od ostalih oddelkov splošne gimnazije.

 

Če bo preveč prijavljenih za ta oddelek ali za posamezni tuji jezik, bomo izvedli izbor dijakov po individualnem pogovoru s kandidati.

Razporeditev sprejetih dijakov bo objavljena skupaj z razporeditvami v ostale oddelke programa gimnazija

  • maturitetni tečaj – omogoča izpolnitev pogojev za pristop k maturi. Vpišejo se lahko kandidati, ki so opravili zaključni izpit v 3 -letnem srednjem poklicnem izobraževanju ali poklicno maturo v 4 – letnem strokovnem izobraževanju ali tisti, ki so zaključili 3. letnik gimnazije in imajo enoletno prekinitev šolanja.

Več…

Izstavitev dvojnika

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
 

 

 

 

POSTOPEK ZA IZSTAVITEV NADOMESTNE JAVNE LISTINE (DVOJNIK SPRIČEVALA)

 

V skladu s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) šola izda imetniku oz. upravičencu spričevala ali obvestila o uspehu nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v primeru izgube oziroma uničenja javne listine.

 

Postopek za pridobitev nadomestne javne listine je sledeč:

 

  1. Imetnik oz. upravičenec, ki izgubi spričevalo oz. obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji, pošlje ali dostavi v tajništvo šole izjavo, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne listine. Izjavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse in stroškov izdaje.

 

  1. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 – UPB5) plača imetnik javne listine upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino.

 

Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 011001000315637,

Koda namena: GOVT,

Referenca: SI11 69485-7111002-60000113,

Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:

ŠTEVILKA NAMEN ZNESEK
0001 Za en izpis iz evidence 1,81€
0002 Za dva izpisa iz evidence 3,62€
0003 Za tri izpise iz evidence 5,43€
0004 Za štiri izpise iz evidence 7,24€

 

  1. Stroški izdaje izpisa iz evidence 10 EUR za nadomestno javno listino se poravnajo na TRR šole: 01100 6030694897 sklic 00 7601007.

 

 

Na podlagi popolne vloge, potrdila o plačilu upravne takse in potrdila o plačilu stroškov šola izda izpis iz evidence v roku 3 dni oz. najkasneje v roku 8 dni.

 

Obrazec

Predmetnik
Učitelji

Učitelji v šolskem letu 2017/2018

Pred Vami je seznam delavcev Prve gimnazije Maribor v tekočem šolskem letu. Pri profesorjih je dodan predmet, ki ga le-ti poučujejo, razredništvo in govorilne ure.

RAVNATELJ: Herman PUŠNIK, prof.
herman.pusnik@prva-gimnazija.org
MAT pon., 8.00 – 9.00
POM. RAVNATELJA: mag. Irena SMOLE, prof.
irena.smole@prva-gimnazija.org
ANG tor., 8.40– 9.25
POM. RAVNATELJA: Tjaša KLANJŠČEK, prof.
tjasa.klanjscek@prva-gimnazija.org
ŠVZ sre., 12.50 – 13.35
MATURA: mag. Zdravka Hajdinjak, prof.
zdravka.hajdinjak@prva-gimnazija.org
BIO, KEM pon., 10.15 – 11.00

 

RAZREDNIKI PROF. PREDMET GOVORILNA URA
/ JERNEJ AJD, prof.
jernej.ajd@prva-gimnazija.org
SLO pon., 10.45 – 11.30
/ mag. ANDREJA ALATIČ SAMEC, prof.
andreja.alatic@prva-gimnazija.org
KEM /
/ DRAGAN BOSNIĆ, prof.
dragan.bosnic@prva-gimnazija.org
BIO čet., 10.45 – 11.30
3.e KSENIJA BRAČIČ BRAČKO, univ. dipl. inž.
ksenija.bracic-bracko@prva-gimnazija.org
INF pet., 8.40 – 9.25
2.a ROBERT ČEPON, prof.
robert.cepon@prva-gimnazija.org
LAT, ITA, SGR čet., 10.45 – 11.30
1.b BARBARA DAMJAN, prof.
barbara.damjan@prva-gimnazija.org
LAT čet., 12.00 – 12.45
4.g MIHA DEBENAK,prof.
miha.debenak@prva-gimnazija.org
FIL sre., 12.00 – 12.45
/ dr. KSENIJA DOMITER PROTNER, prof.
ksenija.domiter-protner@prva-gimnazija.org
SOC, svet. služba tor., 10.15 – 11.00
4.a DARJA EMERŠIČ, prof.
darja.emersic@prva-gimnazija.org
ZGO sre., 10.15 – 11.00
1.e ZORANA FABRICI ROBNIK, prof.
zorana.fabrici-robnik@prva-gimnazija.org
ANG sre., 9.30 – 10.15
/ DEAN FLAJSINGER, prof.
dean.flajsinger@prva-gimnazija.org
FIZ tor., 12.00 – 12.45
/ BORIS FERK, prof.
boris.ferk@prva-gimnazija.org
ZGO sre., 14.30 – 15.15
4.b NATAŠA FERŠ, prof.
natasa.fers@prva-gimnazija.org
ANG sre.,8.40 – 9.25
/ mag. ZDRAVKA HAJDINJAK, prof.
zdravka.hajdinjak@prva-gimnazija.org
BIO, KEM pet., 8.40 – 9.25
1.c RENATA HVALA, prof.
renata.hvala@prva-gimnazija.org
MAT če5., 12.00 – 12.45
/ VIDA IFKO, prof.
vida.ifko@prva-gimnazija.org
SLO pon., 10.45 – 11.30
/ BREDA JESENIK KOLAR, prof.
breda.jesenik-kolar@prva-gimnazija.org
ANG čet., 8.40-9.25
/ NOLES JOVANOVIČ SLANA, prof.
noles.jovanovic-slana@prva-gimnazija.org
KEM pet., 9.30-10.15
4.e ALJOŠA KANCLER, prof.
aljosa.kancler@prva-gimnazija.org
FIZ sre., 12.00 – 12.45
2.b TJAŠA KLANJŠČEK, prof.
tjasa.klanjscek@prva-gimnazija.org
ŠVZ sre., 12.50 – 13.35
1.a MITJA KOBALE, prof.
mitja.kobale@prva-gimnazija.org
GEO tor., 12.00 – 12.45
/ NINA KOPER, prof.
nina.koper@prva-gimnazija.org
SLO tor., 12.00 – 12.45
2.f STOJAN KOS, prof.
stojan.kos@prva-gimnazija.org
GEO pet., 9.30 – 10.15
/ METKA KOSTANJEVEC, prof.
metka.kostanjevec@prva-gimnazija.org
SLO pon., 8.40 – 9.25
2.g mag. TATJANA KOŠIČ, prof.
tatjana.kosic@prva-gimnazija.org
ANG, NEM tor. 9.30 – 10.15
4.d dr. NATAŠA KRALJ, prof.
natasa.kralj@prva-gimnazija.org
NEM pet., 12.00 – 12.45
/ SIMONE KRAMPL, prof.
simone.krampl@prva-gimnazija.org
FRA sre., 8.40 – 9.25
/ BOJAN KRANJC, prof.
bojan.kranjc@prva-gimnazija.org
ŠVZ pon., 12.00 – 12.45
/ TATJANA KREITNER, univ. dipl. inž.
tatjana.kreitner@prva-gimnazija.org
KEM čet., 10.00 – 10.45
/ METKA KRUNIĆ, prof.
metka.krunic@prva-gimnazija.org
KEM sre., 9.30 – 10.15
3.b LUCIJA KUNTNER, prof.
lucija.kuntner@prva-gimnazija.org
ANG, SLO pet., 12.00 – 12.45
2.d mag. HELENA LONJAK, prof.
helena.lonjak@prva-gimnazija.org
BIO, KEM čet., 9.30-10.15
/ ANDREJ LORBEK, prof.
andrej.lorbek@prva-gimnazija.org
ŠVZ tor., 8.40 – 9.25
3.a MAJA LUTAR, prof.
maja.lutar@prva-gimnazija.org
SLO pon., 10.45 – 11.30
/ PETER MARČIČ, univ. dipl. inž.
peter.marcic@prva-gimnazija.org
INF pet., 11.10 – 11.55
/ PETRA MARINIČ, prof.
petra.marinic@prva-gimnazija.org
GEO pon., 10.00 – 10.45
/ TJAŠA MARKEŽIČ, prof.
tjasa.markezic@prva-gimnazija.org
SLO, ZGO tor., 12.00 – 12.45
/ MOJCA MAŽGON, prof.
mojca.mazgon@prva-gimnazija.org
MAT pet., 10.15 – 11.00
3.c POLONA MEKE OŽINGER, prof.
polona.meke-ozinger@prva-gimnazija.org
GLA pon., 10.45 – 11.30
3.g ROMAN MIRNIK, prof.
roman.mirnik@prva-gimnazija.org
ZGO sre.,  8.40 – 9.25
/ MARTA MOHORKO BEZGET, prof.
marta.mohorko-bezget@prva-gimnazija.org
PSI, svet. služba sre., 9.00 – 10.00
/ PATRICIJA MUNDA, prof.
patricija.munda@prva-gimnazija.org
MAT pon., 11.30 – 12.15
/ MARJAN PEČNIK, prof.
marjan.pecnik@prva-gimnazija.org
ŠVZ čet., 10.45 – 11.30
/ DARJA PEČOVNIK STRNAD, prof.
darja.pecovnik-strnad@prva-gimnazija.org
SLO pet., 8.40 – 9.25
/ mag. LILIJANA PETEK, prof.
lilijana.petek@prva-gimnazija.org
MAT čet., 10.45 – 11.30
/ BLANKA POKERŠNIK, prof.
blanka.pokersnik@prva-gimnazija.org
SOC tor., 12.00 – 12.45
1.f BRIGITA PRAPROTNIK, prof.
brigita.praprotnik@prva-gimnazija.org
NEM, ANG pon., 12.00 – 12.45
2.c mag. REBEKA RENKO ZVER, prof.
rebeka.renko-zver@prva-gimnazija.org
MAT sre. 8.40 – 9.25
/ MARIJA REPINA, prof.
marija.repina@prva-gimnazija.org
ZGO sre.,12.50 – 13.35
/ NATALIJA ROJC ČRNČEC, prof.
natalija.rojc-crncec@prva-gimnazija.org
LUM tor.,12.50 – 13.35
4.c DAGMAR SAVNIK, univ. dipl. inž.
dagmar.savnik@prva-gimnazija.org
INF čet., 11.15 – 12.00
/ BOJAN SEDMAK, prof.
bojan.sedmak@prva-gimnazija.org
SLO tor., 14.25 – 15.10
/ VESNA SELINŠEK JAHIĆ, prof.
vesna.selinsek-jahic@prva-gimnazija.org
FRA tor., 8.40 – 9.25
/ ANDREJA SENČAR, prof.
andreja.sencar@prva-gimnazija.org
BIO tor., 9.30 – 10.15
3.f MAJDA SITAR, prof.
majda.sitar@prva-gimnazija.org
ŠVZ čet., 12.00 – 12.45
/ dr. NATAŠA SMOLIČ, prof.
natasa.smolic@prva-gimnazija.org
UZG, LUM čet., 12.00 – 12.45
/ dr. BOR SOJAR VOGLAR, prof.
bor.sojar-voglar@prva-gimnazija.org
PSI, svet. služba pon., 10.45 – 11.30
4.f SANJA ŠABEDER JAUŠOVEC, prof.
sanja.sabeder-jausovec@prva-gimnazija.org
NEM čet., 10.45 – 11.30
/ VIKTORIJA ŠIJANEC, prof.
viktorija.sijanec@prva-gimnazija.org
ZGO sre., 11.30 – 12.00
/ mag. MATEJA ŠILAK, prof.
mateja.silak@prva-gimnazija.org
MAT  pet., 11.15 – 12.00
1.g dr. EVA ŠKOBALJ, prof.
eva.skobalj@prva-gimnazija.org
ŠPA pon., 9.30 – 10.15
3.d ANDREJA ŠTREKELJ, prof.
andreja.strekelj@prva-gimnazija.org
MAT tor., 11.15 – 12.00
1d BRANISLAV TRIPKOVIČ, prof.
branislav.tripkovic@prva-gimnazija.org
 ŠVZ čet., 11.05 – 11.50
2.e mag. MARTINA VRECL, prof.
martina.vrecl@prva-gimnazija.org
NEM tor., 10.45 – 11.30
/ mag. SREČKO ZORKO, prof.
srecko.zorko@prva-gimnazija.org
GEO čet., 12.50 – 13.35
/ DANILA ŽLENDER, prof.
danila.zlender@prva-gimnazija.org
FIZ čet., 12.00 – 12.45
Osnovni podatki

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Katalog informacij javnega značaja

Ravnatelj:

Herman Pušnik, prof.
00 386 (0)2 228 53 00

 

Pomočnica ravnatelja:

mag. Irena Smole, prof.
00 386 (0)2 228 53 04

 

Pomočnica ravnatelja:

Tjaša Klanjšček, prof.
00 386 (0)2 228 53 90

 

Šolska psihologinja:

Marta Mohorko Bezget, univ. dipl. psih.
Uradne ure: vsak dan med 9. in 10. uro
Uradne ure: po telefonu vsak delovni dan od 11.00 – 11.15
00 386 (0)2 228 53 12

 

Šolski psiholog:

Milan Košir, univ. dipl. psih., dr. Bor Sojar Voglar, univ. dipl. psih.
Uradne ure: nenajavljeni pogovori (osebno ali po telefonu) torek 12.00 – 12.45
00 386 (0)2 228 53 12

 

Šolska pedagoginja:

dr. Ksenija Domiter Protner, prof.
Uradne ure: nenajavljeni pogovori (osebno ali po telefonu) ponedeljek in sreda 11.45 – 12.15
Uradne ure: po telefonu vsak delovni dan od 12.00 – 12.15
00 386 (0)2 22 85 314

 

Tajništvo:

Irena Rogič, mag. javne uprave
Uradne ure: vsak delovni dan 10.00 – 13.00
00 386 (0)2 22 85 300
00 386 (0)2 22 85 311

 

Računovodstvo:

Stojanka Jovanović, mag. managementa
00 386 (0) 2 22 85 303
Dušanka Smonkar, dipl. upr. org.
00 386 (0) 2 22 85 319
Številka transakcijskega računa: 01100-6030694897

 

Zbornica:

00 386 (0)2 22 85 305

 

Šolska knjižnica:

Metka Kostanjevec, prof. slov. in bibl. – vodja knjižnice
Aleša Marovt, prof. slov.
00 386 (0)2 22 85 318
Uradne ure: 7.30 – 13.30

 

Dijaška prehrana:

mag. Helena Lonjak, prof. – vodja šolske prehrane

 

Okrepčevalnica Vlado Tapeiner:

Odprto 6.30 – 14.00
00 386 (0)2 22 85 308

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Zgodovina Prve
Svet šole
Z.št. Ime in priimek predstavnik
1. mag. Franci Pivec lok. skupnosti
2. mag. Majda Potrata ustanovitelja
3. Damir Orehovec ustanovitelja
4. Robert Čepon zaposlenih
5. Miha Debenak zaposlenih
6. Darja Emeršič zaposlenih
7. Aljoša Kancler zaposlenih
8. Dagmar Savnik zaposlenih
9. Jaka Jejčič staršev
10. Romana Kancler staršev
11. Jasmina Czote Repa staršev
12. Marc Philip Krempl, 4.d dijakov
13. Žiga Stopinšek, 4.f dijakov
Kje smo?