Izvedbeni predmetnik za splošno gimnazijo

Št. Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
1. slovenščina 4 4 4 5 595 (560)
2. matematika 4 4 5 5 630 (560)
3. tuji jezik I 3 3 3 4 455 (420)
4. tuji jezik II 3 3 3 3 420 (420)
5. zgodovina 2 2 2 2 280 (280)
6. športna vzgoja 3 3 3 3 420
7. glasba * 1,5 (2) 0 0 0 70
8. likovna umetnost * 1,5 (2) 0 0 0 70
9. geografija 2 2 3 0 245 (280)
10. biologija 2 2 2 0 210 (315)
11. kemija 2 2 2 0 210 (315)
12. fizika 2 2 2 0 210 (315)
13. psihologija 0 2 0 0 70 (280)
14. sociologija 0 0 2 0 70 (280)
15. filozofija 0 0 0 2 70 (280)
16. informatika 2 2 0 0 140
17. umetnostna zgodovina 0 1 1 0 70 (280)
18. nerazporejene ure 0 0 0 7 – 9 245 – 315 (280)
19. OIV 90 90 90 30 300
Skupaj na teden 32 32 32 31 – 33

* Od skupno 70 ur se 18 ur izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku.