Stanje prijav za vpis v 1. letnik po prenosih prijav

Program GIMNAZIJA: 149 prijav/ predvidoma bomo sprejeli 149 dijakov
od tega  za  e-oddelek: 27 prijavljenih kandidatov
Program KLASIČNA GIMNAZIJA: 56 prijav/  predvidoma bomo sprejeli 56 dijakov