Stanje prijav za vpis v 1. letnik, 17. 4. 2018

 

Program GIMNAZIJA: 154 prijav
(140 minimalno sprejetih in 150 maksimalno sprejetih)
od tega  za  e-oddelek: 28
Program KLASIČNA GIMNAZIJA: 55 prijav/ 56 minimalno sprejetih in 60 maksimalno sprejetih

 

Za svetovanje v zvezi z vpisom vam je na voljo šolska psihologinja Martina Klobasa osebno ali po telefonu:  02/ 22 – 85 – 312, vsak delovni dan med 9.00 in 10.00.

Spremembe v številu prijav bomo objavljali dnevno do 25. 4. 2018.

 

Razporeditev po točkah  GIMNAZIJA (zaključne ocene predmetov 7. in 8. razreda):

Štev. točk f
110 in več 112
109 11
108 5
107 2
106 2
105 4
104 3
103 1
102 2
101 3
100 in manj 9
skupaj 154

 

Razporeditev po točkah za KLASIČNO GIMNAZIJO bo objavljena, če bo število prijavljenih dijakov presegalo število mest, ki so na razpolago.