Starši

Govorilne ure

GOVORILNE URE  so enkrat na teden dopoldan in enkrat mesečno popoldan, praviloma vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu ob 18. uri. Takrat se lahko pogovorite tudi z ravnateljem in drugimi profesorji.

Glede na široko možnost neposrednega komuniciranja priporočamo, da zaradi zasedenosti čim manj telefonirate in nenajavljeno obiskujete profesorje izven govorilnih ur.

RAVNATELJ: Herman PUŠNIK, prof. MAT PON 8.00 – 8.45
POM. RAVNATELJA: mag. Irena SMOLE, prof. ANG PON 8.45 – 9.30
POM. RAVNATELJA: Tjaša KLANJŠČEK, prof. ŠVZ SRE 12.40 – 13.25
MATURA: mag. Zdravka Hajdinjak, prof. BIO, KEM PON 10.15 – 11.00
SVETOVALNA SLUŽBA:
Marta MOHORKO BEZGET, prof. PSI PO, TO, SR 9.00-11.00
Dr. Ksenija DOMITER PROTNER, prof. SOC TOR 10.15 – 11.00
Dr. Bor SOJAR VOGLAR, prof./ Milan KOŠIR, prof. PSI ČET 9.30 – 10.15
Lea TEPEH, prof. PSI PET 10.45 – 11.30

 

 

RAZREDNIKI

 

 

PROF.

 

PREDMET

 

ČAS

1.E Jernej AJD, prof. SLO PON 10.45 – 11.30
1.D mag. Andreja ALATIČ SAMEC, prof. KEM TOR 9.30 – 10.15
Dragan BOSNIĆ, prof. BIO TOR 10.45 – 11.30
4.E Ksenija BRAČIČ BRAČKO, univ. dipl. inž. INF TOR 7.50 – 8.35
3.A Robert ČEPON, prof. LAT, ITA, SGR SRE 10.45 – 11.30
2.B Barbara DAMJAN, prof. LAT TOR 11.35 – 12.20
4.A Miha DEBENAK, prof. FIL ČET 9.30 – 10.15
Darja EMERŠIČ, prof. ZGO TOR 10.15 – 11.00
2.E Zorana FABRICI ROBNIK, prof. ANG TOR 9.30 – 10.15
1.A Boris FERK, prof. ZGO PET 10.45 – 11.30
Nataša FERŠ, prof. ANG SRE 10.15 – 11.00
Dean FLAJSINGER, prof. FIZ ČET 11.35 – 12.20
mag. Zdravka HAJDINJAK, prof. BIO, KEM PET 8.40 – 9.25
2.C Renata HVALA, prof. MAT SRE 12.40 – 13.25
Breda JESENIK KOLAR, prof. ANG PET 10.45 – 11.30
Vida IFKO, prof. SLO PON 13.30 – 14.15
Aljoša KANCLER, prof. FIZ ČET 8.40 – 9.25
3.B Tjaša KLANJŠČEK, prof. ŠVZ SRE 12.40 – 13.25
2.A Mitja KOBALE, prof. GEO TOR 11.35 – 12.20
1.B Nina KOPER, prof. SLO ČET 10.45 – 11.30
3.F Stojan KOS, prof. GEO TOR 9.30 – 10.15
Metka KOSTANJEVEC, prof. SLO PON 9.30 – 10.15
3.G mag. Tatjana KOŠIČ, prof. ANG, NEM PET 8.40 – 9.25
dr. Nataša KRALJ, prof. NEM SRE 11.35 – 12.20
Simone KRAMPL, prof. FRA SRE 10.45 – 11.30
Bojan KRANJC, prof ŠVZ SRE 8.40 – 9.25
Tatjana KREITNER, univ. dipl. inž. kem. teh. KEM PON 10.45 – 11.30
4.B Lucija KUNTNER, prof. ANG, SLO SRE 9.30 – 10.15
3.D mag. Helena LONJAK, prof. BIO, KEM PON 11.35 – 12.20
Andrej LORBEK, prof. ŠVZ PET 10.20 – 11.05
Maja LUTAR, prof. SLO TOR 11.35 – 12.20
Petra MARINIČ, prof. GEO PET 12.40 – 13.25
1.G Tjaša MARKEŽIČ, prof. SLO, ZGO SRE 9.30 – 10.15
MT Mojca MAŽGON, prof. MAT ČET 11.45 – 12.20
4.C Polona MEKE OŽINGER, prof. GLA TOR 11.35 – 12.20
4.G Roman MIRNIK, prof. ZGO TOR 8.40 – 9.25
1.F Patricija MUNDA, prof. MAT SRE 10.15 – 11.00
Tamara MURKO, prof. MAT SRE 9.30 – 10.15
Marjan PEČNIK, prof. ŠVZ PET 9.30 – 10.25
Darja PEČOVNIK STRNAD, prof. SLO TOR 10.15 – 11.00
1.C mag. Lilijana PETEK, prof. MAT ČET 8.40 – 9.25
3.C Blanka POKERŠNIK, prof. SOC PET 9.30 – 10.15
2.F Brigita PRAPROTNIK, prof. NEM, ANG SRE 12.40 – 13.25
Marija REPINA, prof. ZGO SRE 8.40 – 9.25
Natalija ROJC ČRNČEC, prof. LUM TOR 10.45 – 11.30
Dagmar SAVNIK, univ. dipl. inž. INF TOR 10.15 – 11.00
Bojan SEDMAK, prof. SLO SRE 14.15 –15.00
Vesna SELINŠEK JAHIĆ, prof. FRA TOR 9.30 – 10.15
Andreja SENČAR, prof. BIO PET 11.35 – 12.20
4.F Majda SITAR, prof. ŠVZ ČET 11.50 – 12.35
dr. Nataša SMOLIČ, prof. UZG, LUM PET 10.45 – 11.30
Sanja ŠABEDER JAUŠOVEC, prof. NEM PON 8.40 – 9.25
mag. Mateja ŠILAK, prof. MAT TOR 10.00 – 10.45
2.G dr. Eva ŠKOBALJ, prof. ŠPA SRE 10.45 – 11.30
4.D Andreja ŠTREKELJ, prof. MAT TOR 8.40 – 9.25
2.D Branislav TRIPKOVIČ, prof. ŠVZ ČET 9.30 – 10.15
3.E mag. Martina VRECL, prof. NEM ČET 7.50 – 8.35
Daniela ŽEGARAC, prof. ANG SRE 15.15 – 16.00
Danila ŽLENDER, prof. FIZ TOR 10.45 – 11.30
Manja ŽVIKART, prof. SLO SRE 9.30 – 10.15
Roditeljski sestanki
RODITELJSKI SESTANKI so organizirani vsaj dvakrat letno. V začetku septembra so tudi skupni roditeljski sestanki po letnikih, ki jih vodi ravnatelj.

Roditeljski sestanki v začetku novega šolskega leta

Spoštovani staršti in skrbniki!

Vabimo vas na skupne roditeljske sestanke v veliki telovadnici, ki jih bo vodil ravnatelj, g. Herman Pušnik, in sicer:

  • 4. letnik v ponedeljek, 3. 9., ob 17.00,
  • 1. letnik v ponedeljek, 3. 9., ob 18.00,
  • 2. letnik v torek, 4. 9., 0b 17.00 in
  • 3. letnik v torek, 4. 9., ob 18.00.

Razredniki bodo sporočili čas in prostor oddelčnega roditeljskega sestanka pred ali po skupnem delu.

Prosimo, da se sestanka udeležite, ker bodo podane pomembne informacije o novem šolskem letu, in upamo, da bomo tudi vnaprej uspešno sodelovali.

Mrežni načrti ocenjevanja
Šolski koledar
PO 3. 9. Začetek pouka
PO 3. in 4. 9. Roditeljski sestanki (popoldne)
PO 10. 9. Maturantske ekskurzije (OIV) za 4. letnik
SR 12. 9. OIV  (pouka prosto)
SO 15. 9. OIV – športni dan (pouka prosto) – nadomeščanje ponedeljka, 24. 12.
PO 29. 10 – 2. 11. POČITNICE, DAN REFORMACIJE, DAN SPOMINA NA MRTVE
SR 19. 12. Pouk in proslava z božičnim koncertom
PO 24. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
TO 15. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
SR 16. 1. OIV – športni dan za 1., 2. in 3. letnik, pouk za 4. letnik po prilagojenem urniku.
PE 1. 2. – 28. 2. Zimski izpitni rok
SR 6. 2. Pouk in proslava pred kulturnim praznikom
ČE 7. 2. Dan šole
PE 8. 2. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
PE 15. in 16. 2. Informativna dneva.  15. 2.: OIV za 1., 2. in 3. letnik, pouka prosto.
PO 18.  – 22. 2. ZIMSKE POČITNICE
SR 6. 3. Predmaturitetni preizkus (SLO IP1) in pouk
PO 22. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK, pouka prosto
PO 29. 4. – 3. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
TO 7. 5. MATURA –  SLO (IP 1).  Pouk po končani maturi.
SO 11. 5. Pouk, nadomeščanje petka, 3. 5.
PO 20. 5. Zaključek 2. ocenj. obdobja in pouka za 4. letnik, ocenjevalna konferenca.
TO 21. 5. Razdelitev spričeval za 4. letnik.  Pouk za nižje letnike in predaja ključa.
PO 27. 5. Izpitni rok za izboljševanje ocene (samo 4. letnik in MT).
SR 29. 5. MATURA – nadaljevanje pisnih izpitov
ČE 13. 6. MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*. Pouk in OIV za 1., 2. in 3. letnik.
PE 21. 6. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik. Ocenjevalna konferenca.
PO 24. 6. Zaključek pouka, proslava in razdelitev spričeval.
TO 25. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE
PO 1. – 4. 7. Spomladanski izpitni rok
ČE 11. 7. Seznanitev z uspehom pri maturi
PE 16. – 23. 8. Jesenski izpitni rok
SO 24. 8. MATURA –  začetek jesenskega izpitnega roka
TO 17. 9. Seznanitev z uspehom pri maturi

Opombe:

  1. Možne so kasnejše spremembe zaradi objektivnih razlogov ali navodil Ministrstva oz. RIC-a.
  2. O posameznih obveznih programih OIV boste obveščeni v začetku šolskega leta oz. med šolskim letom (ekskurzije, gledališke predstave itd.).
  3. in 3. letnik – en dan pouka prosto za sistematične zdravstvene preglede (datumi naknadno).
  4. *Organizacija pouka, mature in OIV v času mature naknadno.
Časovna organizacija pouka

0. 7.00 – 7.45
1. 7.50 – 8.35
2. 8.40 – 9.25
3. 9.30 – 10.15
ODMOR 30′
4. 10.45 – 11.30
5. 11.35 – 12.20
ODMOR 20′
6. 12.40 – 13.25
7. 13.30 – 14.15
ODMOR 10′
8. 14.25 – 15.10
9. 15.15 – 16.00

Svet staršev
Šolski sklad

Prosunt inter se boni

Dobri ljudje koristijo drug drugemu. (Seneka ml.)

Spoštovani donatorji,
že v uvodu tega nagovora izražam zahvalo za vaš prispevek v Šolski sklad Prve gimnazije Maribor. S svojo nesebično podporo omogočate ustvarjalnost, odličnost, solidarnost, dobre delovne in učne pogoje, sodelovanje ter vključenost naših dijakov in dijakinj.
Delovanje šolskega sklada pa je ob vsem naštetem pomembno za šolsko skupnost tudi širše. Pri zaposlenih in dijakih gradi odgovornost in pripadnost skupnemu. Širi zavest o soodločanju, skupnem načrtovanju in spremljanju dejavnosti. Daje pozitiven razmislek o univerzalnem vključevanju vseh otrok, ne glede na participiranje staršev, in o podpori lokalnega poslovnega okolja ter družbeni odgovornosti. Spodbuja inovativnost in izvirnost dijakov in dijakinj pri njihovem angažiranju za pridobivanje sredstev ali drugih oblik pomoči sošolcem, družinam in okolju. S skrbnim načrtovanjem in razporejanjem usmerja v razmišljanje zunaj utečenih poti in podpira svež pristop pri dejavnostih ter nalaga skrbno gospodarjenje.
Menim, da s šolskim skladom ob primarni materialni podpori dobivamo pomembno podporo tudi pri pedagoškem delovanju. Del tega vam želimo predstaviti v tej publikaciji. Kot poročilo vsem, ki ste vključeni, in povabilo ostalim, da nas podprete glede na možnosti.
Hvala.
Herman Pušnik,
ravnatelj

Pristopna izjava 2017

OIV