Stati inu obstati … 500 let reformacije – vabilo na ogled razstave

VABILO

na ogled razstave

 

Stati inu obstati …

500 let reformacije

V letu 2017 praznujemo 500 let reformacije verskegakulturnega in političnega gibanja 16. stoletja, katerega cilj je bil preureditev rimskokatoliške Cerkve. Njen glavni začetnik je bil katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami »o moči odpustkov«. Z njimi je grajal prakso in zlorabo trgovanja z odpustki v tedanji Cerkvi in razvil nauk o opravičenju. Menil je, da človek odrešitve ne more doseči z dobrimi deli, ampak le z vero. Glavni Luthrov ugovor je bil, da duhovnik mrtvim ne more dati nobenega odpustka, ker duhovniška oblast ne seže na oni svet, v vice.

Luther je med drugim zahteval, naj bo cerkev revna in naj se bogoslužje približa človeku, zaradi česar mora le-to biti v domačem jeziku. Slednja zahteva je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko književnost. V obdobju reformacije tako dobimo Slovenci svojo prvo tiskano knjigo –Katekizem in Abecednik Primoža Trubarja. Nastajali so prevodi Svetega pisma v številne evropske jezike, v slovenščino ga je prevedel Jurij Dalmatin.

Ob tej priložnosti smo na Prvi gimnaziji Maribor pripravili pregledno razstavo. Na hodniku pred šolsko knjižnico si jo lahko ogledate vse do konca februarja 2018.

 

Vljudno vabljeni!