Stanje prijav za vpis v 1. letnik, 17. 4. 2018

Program GIMNAZIJA: 154 prijav
(140 minimalno sprejetih in 150 maksimalno sprejetih)
od tega  za  e-oddelek: 28
Program KLASIČNA GIMNAZIJA: 55 prijav/ 56 minimalno sprejetih in 60 maksimalno sprejetih

 

Za svetovanje v zvezi z vpisom vam je na voljo šolska psihologinja Martina Klobasa osebno ali po telefonu:  02/ 22 – 85 – 312, vsak delovni dan med 9.00 in 10.00.

Spremembe v številu prijav bomo objavljali dnevno do 25. 4. 2018.

 

Razporeditev po točkah  GIMNAZIJA (zaključne ocene predmetov 7. in 8. razreda):

Štev. točk f
110 in več 112
109 11
108 5
107 2
106 2
105 4
104 3
103 1
102 2
101 3
100 in manj 9
skupaj 154

 

Razporeditev po točkah za KLASIČNO GIMNAZIJO bo objavljena, če bo število prijavljenih dijakov presegalo število mest, ki so na razpolago.


Postopek vpisa

SPREJEMANJE PRIJAV: do 5. aprila 2018 sprejemanje prijav za vpis v 1. letnik.
PRENOS PRIJAV: če si boste premislili, lahko svojo originalno prijavo med 11. in 25. aprilom prenesete na drugo srednjo šolo.
OMEJITEV VPISA: do 31. maja objava omejitev vpisa na srednjih šolah na spletnih straneh MIZŠ. Prav tako na naši spletni strani.
Obveščanje učencev o morebitni omejitvi vpisa in nadaljnjem poteku izbirnega in vpisnega postopka (pisno na domači naslov) do 6. junija 2018.
SPREJEMANJE DOKUMNETOV ZA VPIS: šola bo sprejemala dokumente za vpis 19. in 20. junija. Natančnejši datum in uro ter navodila za vpis, vam bomo sporočili v obvestilu, ki ga boste dobili na dom do 6. junija.
1. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA
Do 22. junija izvedba 1.kroga izbirnega postopka. V primeru omejitve objava spodnje meje števila vpisnih točk na spletni strani Prve gimnazije oziroma vpis vseh učencev, če vpis ni omejen.
2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA
Kandidatom, ki se ne bodo uvrstili v 1. krogu, bomo svetovali glede nadaljnjega postopka vpisa v 2. krogu. Do 27. junija bo mogoča prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka. O razvrstitvi bodo obveščeni 29. junija ter se bodo imeli možnost vpisati na razvrščeno srednjo šolo najkasneje do 5. julija.

Če imate v zvezi z vpisom kakršnokoli vprašanje, se lahko oglasite osebno ali po telefonu vsak delovni dan med 9.00 in 10.00 (tel. 22 85 312) pri šolski psihologinji.