Stanje prijav za vpis v 1.letnik 2017/18, 11. 5. 2017 NOVO

Program GIMNAZIJA: 154 prijav/ 150 razpoložljivih mest
od tega  v  e- oddelek: 17 prijav
Program KLASIČNA GIMNAZIJA: 36 prijav/ 56 razpoložljivih mest

Nezasedenih je še:

  •  20  mest v programu klasična gimnazija.

Za svetovanje v zvezi z vpisom vam je na voljo šolska psihologinja Marta Mohorko Bezget  osebno  ali po telefonu :  22 – 85 – 312, vsak delovni dan med  9.00 in 10.00.

 


Razporeditev po točkah GIMNAZIJA, stanje 11. 5. 2017

Štev. točk f
110 in več 125
109 4
108 5
107 3
106 3
105 3
104 2
103 0
102 4
101 2
100 in manj 3
Skupaj 154

V primeru omejitve vpisa bi v 1.krogu sprejeli okrog 135 učencev (90% razpoložljivih mest), v 2.krogu pa okrog 15 učencev ( 10% razpoložljivih mest).


Stanje prijav za vpis v 1.letnik 2017/18, 5. 4. 2017

Program GIMNAZIJA: 149 prijav/ 150 razpoložljivih mest
od tega  v  e- oddelek: 17 prijav
Program KLASIČNA GIMNAZIJA: 32 prijav/ 56 razpoložljivih mest

Rokovnik vpisa  v 1. letnik  Prve gimnazije Maribor 2017/2018